Utwórz fakturę

ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
PIN 00190616
TIN 2020427035
Numer VAT SK2020427035
Data utworzenia 01 styczeń 1973
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
Košariská 192/42
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 437 935 €
Zysk 411 140 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245980213, +421245980125, +421245980124, +421245981188
Telefon(y) kom. +421903491138
Nr(y) faksu 0245980125
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,763,760
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,702,517
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,702,517
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,092,184
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,279,305
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 946,558
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 168,199
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 216,271
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,055,228
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,591,147
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45,542
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 513,019
3. Produkty (123) - /194/ 874,518
4. Zwierzęta (124) - /195/ 158,068
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 929,034
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 115,761
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,761
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,100
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 812,173
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 535,047
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,200
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 519,847
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,015
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,015
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,763,760
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,757,551
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 985,887
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 985,887
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,506,519
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 917,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 917,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,936,365
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,936,365
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 411,140
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 784,549
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 433,181
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 79,581
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 234,302
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 119,298
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 257,847
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 106,665
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,665
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,672
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,506
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,583
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,861
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,560
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 93,521
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 65,003
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 28,518
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 221,660
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 761
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 220,899
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,840,563
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,437,935
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,572
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,693,162
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 137,669
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 56,809
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 104,295
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 551,719
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 892,709
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,908,242
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 519
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,900,368
D. Usług (účtová grupa 51) 735,471
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,360,000
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 954,106
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 337,034
4. Koszty społeczne (527, 528) 68,860
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 130,223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 615,741
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 615,741
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 150,471
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,449
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 529,693
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,357,149
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 87
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 87
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,418
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9
2. Pozostałe koszty (562A) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,409
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,331
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 528,362
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 117,222
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 135,201
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -17,979
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 411,140
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • PIN :00190616 TIN: 2020427035 Numer VAT: SK2020427035
 • Zarejestrowana siedziba: ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Košariská 192/42, 90042, Dunajská Lužná
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1973
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Zwingerová podpredseda Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  Ing. Rudolf Malinka člen Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 23.03.2012
  Vavrinec Jurányi člen 102 Kalinkovo 900 43 23.03.2012
  Roman Mihaliak člen Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 07.05.2014
  Anton Patrnčiak predseda Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Roman Mihaliak - člen predstavenstva Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 07.05.2014
   11.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Anton Patrnčiak - predseda predstavenstva Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mária Zwingerová - podpredseda predstavenstva Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Rudolf Malinka - člen predstavenstva Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Vavrinec Jurányi - člen predstavenstva 102 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 23.03.2012
   05.05.2006Nové sidlo:
   Košariská 192/42 Dunajská Lužná 900 42
   12.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   miešanie krmív - výroba a predaj
   18.05.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
   nákladná cestná doprava
   opravy strojov
   prevádzkovanie závlah
   výroba a následný predaj osív a sadív
   20.01.1994Nové obchodné meno:
   ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1973Nová právna forma:
   Družstvo