Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
PIN 00190705
TIN 2020360408
Numer VAT SK2020360408
Data utworzenia 10 maj 1972
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
90081
Šenkvice
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 168 762 €
Zysk -210 640 €
Dane kontaktowe
E-mail pdsenkvice@stonline.sk
Telefon(y) +421336496121
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,916,185
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,920,669
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,920,669
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 349,610
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,971,525
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 492,591
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 106,943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 992,715
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 684,050
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 43,029
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 242,167
3. Produkty (123) - /194/ 274,908
4. Zwierzęta (124) - /195/ 123,946
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 94,702
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 89,049
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,049
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,653
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 213,963
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,835
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 212,128
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,801
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,801
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,916,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,611,408
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 86,025
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 86,025
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,865,938
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 919,780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 919,780
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
2. Inne fundusze (427, 42X) 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -49,695
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -49,695
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -210,640
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,038,522
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 401,830
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31,072
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 149,460
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 221,298
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 140,820
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 463,642
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 349,643
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349,643
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 74,515
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,951
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,691
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,576
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,230
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,230
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 266,255
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 34,054
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 232,201
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,665,173
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,168,762
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,513,571
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 110,708
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 56,804
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 69,539
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,041
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375,099
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,344,651
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,023,052
D. Usług (účtová grupa 51) 251,562
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 606,903
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 443,529
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 144,055
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,319
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 43,755
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 307,196
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 307,196
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 43,293
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,890
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -175,889
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 476,008
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,090
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,488
2. Pozostałe koszty (562A) 18,488
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,602
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,076
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -198,965
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,675
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 8,792
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -210,640
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016
 • PIN :00190705 TIN: 2020360408 Numer VAT: SK2020360408
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach, 90081, Šenkvice
 • Data utworzenia: 10 maj 1972
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vincent Lacko podpredseda Poľná 60 Šenkvice 27.03.1997
  Ľuboš Tóth člen Glogovec 12 Šenkvice 28.06.1999
  Ing. Karol Motyka predseda Kozare 742/8 Šenkvice 900 81 27.01.2016
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Motyka - predseda Kozare 742/8 Šenkvice 900 81
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Tóth - člen Glogovec 12 Šenkvice
   24.06.1997Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
   27.03.1997Nové sidlo:
   Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vincent Lacko - podpredseda Poľná 60 Šenkvice
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.05.1972Nová právna forma:
   Družstvo