Utwórz fakturę

Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
Stan Zniszczono
PIN 00212385
Data utworzenia 01 lipiec 1989
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00212385
 • Zarejestrowana siedziba: Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing,
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1989
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.1992Zrušené obchodné meno:
   Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výkony pre štátne organizácie Československej štátnej dráhy v plnom rozsahu základného predmetu činnosti štátneho podniku, ktorý je špecializovanou železničnou organizáciou podľa zákona o organizácii Československej štátnej dráhy.
   1. Vykonáva
   práce a činnosti spojené s delimitáciou a likvidáciou štátneho podniku ŽSM, kombinát do termínu stanoveného zakladateľom
   činnosti spojené s prevedením delimitácie v zmysle rozhodnutia ministra dopravy ČSFR č.j. 19.033/1990-330
   poradenskú a inžiniersku činnosť, ako i technickú pomoc v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
   2. Spracováva
   technickoekonomické a organizačné projekty a štúdie rozvoja železničnej infraštruktúry
   analýza posudzovaných zákaziek stavebnej montážnej činnosti pre železnicu
   3. Poskytuje služby v oblasti inžinierskej obchodnej, poradenskej, ekonomickej, právnickej, organizačnej, zahraničnej obchodnej činnosti v zmysle oprávnenia, prognostickej koncepčnej, dokumentaristiky, publicistiky a propagácie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD.
   4. Koordinuje
   úlohy vedeckotechnického rozvoja stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   špecializované kapacity organizačnej železnice
   vyššie dodávateľské funkcie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   5. Zabezpečuje
   realizáciu projektu v oblasti racionalizácie inžiniersko projekčných prác s riadiacou a správnou činnosťou /výpočtová technika, reprodukčná technika, média výpočtovej techniky atď./
   proces vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov v stavebno montážnej činnosti
   6. Vyhodnocuje
   na základe vypísaných výberových konaní návrhy najvýhodnejších projektov na jednotlivé akcie pre ČSD.
   7. Na základe a v rozsahu príslušného oprávnenia
   projektová činnosť
   verejná cestná doprava
   ubytovacie a stravovacie služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kavický - riaditeľ Partizánska 796 Galanta
   Ing. Igor Klesniak - zástupca riaditeľa Leniningradská 2 Žilina
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Výkony pre štátne organizácie Československej štátnej dráhy v plnom rozsahu základného predmetu činnosti štátneho podniku, ktorý je špecializovanou železničnou organizáciou podľa zákona o organizácii Československej štátnej dráhy.
   1. Vykonáva
   práce a činnosti spojené s delimitáciou a likvidáciou štátneho podniku ŽSM, kombinát do termínu stanoveného zakladateľom
   činnosti spojené s prevedením delimitácie v zmysle rozhodnutia ministra dopravy ČSFR č.j. 19.033/1990-330
   poradenskú a inžiniersku činnosť, ako i technickú pomoc v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
   2. Spracováva
   technickoekonomické a organizačné projekty a štúdie rozvoja železničnej infraštruktúry
   analýza posudzovaných zákaziek stavebnej montážnej činnosti pre železnicu
   3. Poskytuje služby v oblasti inžinierskej obchodnej, poradenskej, ekonomickej, právnickej, organizačnej, zahraničnej obchodnej činnosti v zmysle oprávnenia, prognostickej koncepčnej, dokumentaristiky, publicistiky a propagácie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD.
   4. Koordinuje
   úlohy vedeckotechnického rozvoja stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   špecializované kapacity organizačnej železnice
   vyššie dodávateľské funkcie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   5. Zabezpečuje
   realizáciu projektu v oblasti racionalizácie inžiniersko projekčných prác s riadiacou a správnou činnosťou /výpočtová technika, reprodukčná technika, média výpočtovej techniky atď./
   proces vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov v stavebno montážnej činnosti
   6. Vyhodnocuje
   na základe vypísaných výberových konaní návrhy najvýhodnejších projektov na jednotlivé akcie pre ČSD.
   7. Na základe a v rozsahu príslušného oprávnenia
   projektová činnosť
   verejná cestná doprava
   ubytovacie a stravovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kavický - riaditeľ Partizánska 796 Galanta
   Ing. Igor Klesniak - zástupca riaditeľa Leniningradská 2 Žilina