Utwórz fakturę

Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/
PIN 00419737
TIN 2020295376
Numer VAT SK2020295376
Data utworzenia 01 styczeń 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/
Vajnorská 128
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 695 206 €
Zysk 120 707 €
Dane kontaktowe
E-mail slovenskyspisovatel@slovenskyspisovatel.sk
witryna internetowa http://www.slovenskyspisovatel.sk
Telefon(y) +421244453020
Nr(y) faksu 0244441239
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,044,680
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,765
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 46,765
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,255
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 24,159
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,351
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 994,931
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 454,046
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 56
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 24,249
3. Produkty (123) - /194/ 429,741
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 192,015
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 192,010
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192,010
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 348,870
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 706
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 348,164
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,984
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,984
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,044,680
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 922,611
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 332,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 332,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 469,904
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,400
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 403,504
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 120,707
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,069
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,929
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,929
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,517
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,694
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,694
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,918
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,030
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,271
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 604
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,623
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,623
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 652,289
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 695,206
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 622,620
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,669
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 42,917
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 552,148
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 163,279
D. Usług (účtová grupa 51) 177,113
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 190,608
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 129,430
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,878
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,300
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,943
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,683
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,683
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,522
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 143,058
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 354,814
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 791
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 791
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -759
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 142,299
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,592
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,592
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 120,707
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016