Utwórz fakturę

C H E M T R A D I N G - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C H E M T R A D I N G
PIN 00584576
TIN 2020362531
Data utworzenia 04 czerwiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C H E M T R A D I N G
Terchovská 185
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 000 €
Zysk 1 716 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0943943440
Telefon(y) kom. 0943943440
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 306,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 225,075
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 225,075
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 225,075
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 81,202
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 81,202
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 153
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81,049
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 306,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,635
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,059
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,059
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 57,221
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 257,480
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -200,259
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,716
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,642
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57,651
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 57,495
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 57,495
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 156
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 171,198
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 171,198
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,793
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,313
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,980
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,980
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 357
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 357
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 357
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 74
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 283
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,263
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 547
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 547
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,716
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4161629.tif
Date of updating data: 25.06.2015