Utwórz fakturę

SLOVINTERNORM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVINTERNORM
PIN 00584690
TIN 2020314120
Numer VAT SK2020314120
Data utworzenia 12 czerwiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVINTERNORM
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 585 232 €
Zysk -13 844 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.internorm.sk
Telefon(y) kom. +421903233262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,429,787
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 237,442
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 237,442
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,396
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 234,046
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,146,503
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 83,125
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 83,125
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 761,842
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 760,619
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 760,619
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,223
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 301,536
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 181,161
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 120,375
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 45,842
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45,842
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,429,787
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,851
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,891
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,891
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 239,165
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 239,165
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,844
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,182,564
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 873
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 873
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,180,498
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 907,931
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 907,931
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 253,062
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,027
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 585
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,490
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,403
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,193
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,193
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,372
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,372
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 585,232
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,030
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 556,661
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,541
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 595,296
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,949
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 214,789
D. Usług (účtová grupa 51) 328,649
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,420
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,826
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,594
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 106
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,390
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,390
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,993
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,064
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,304
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 365
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 344
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,265
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 488
2. Pozostałe koszty (562A) 488
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 777
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -900
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,964
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584690 TIN: 2020314120 Numer VAT: SK2020314120
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVINTERNORM, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 04.10.2006
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 15.11.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. 6 639 € (100%) Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   21.05.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   12.04.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom motorových vozidiel
   11.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2006
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   31.10.2006Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   30.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   25.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   24.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   30.05.1997Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   17.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   16.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.06.1990Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia