Utwórz fakturę

MUNDITIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy MUNDITIA
PIN 00585173
TIN 2020486754
Numer VAT SK2020486754
Data utworzenia 20 lipiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MUNDITIA
Čajakova 43
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 627 439 €
Zysk -3 547 €
Dane kontaktowe
E-mail krizikovaeva@stonline.sk
witryna internetowa http://www.munditia.sk
Telefon(y) +421244644482, +421244644481, +421244255598
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 313,963
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,829
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,829
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,674
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,825
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,330
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 270,345
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,492
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,492
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 199
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 199
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 194,018
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 193,618
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,618
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 69,636
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,165
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 67,471
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 789
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 789
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 313,963
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,150
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,482
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,482
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 176,443
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 176,443
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,547
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,813
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,773
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 2,045
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 2,045
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,728
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,040
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 80,720
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,391
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,392
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,726
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 811
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 627,439
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 626,773
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 666
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 625,759
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,331
D. Usług (účtová grupa 51) 36,055
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 520,347
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 376,622
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,482
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,243
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,893
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,075
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,075
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,680
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 529,387
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 116
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 116
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,343
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 80
2. Pozostałe koszty (562A) 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,263
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,227
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,547
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,547
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :00585173 TIN: 2020486754 Numer VAT: SK2020486754
 • Zarejestrowana siedziba: MUNDITIA, Čajakova 43, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 lipiec 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľudovít Laššú Slnečná 8 Senec 903 01 22.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľudovít Laššú 6 772 € (100%) Slnečná 8 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   04.10.2004Noví spoločníci:
   Bc. Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ing. Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   03.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1999
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1990
   20.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1999
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1990
   19.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   cestná nákladná doprava
   27.09.1999Noví spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   26.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   14.10.1998Noví spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   13.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   07.05.1998Noví spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   06.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Štefan Sedláček M. Marečka 18 Devínska Nová Ves
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   13.05.1994Nové sidlo:
   Čajakova 43 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie a čistiace práce - komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   ekologické a záhradnícke práce - komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďaľších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dizinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   pohostinská činnosť
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   12.05.1994Zrušené sidlo:
   Vrančovičova 73 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovacia a obchodná činnosť s čistiacimi prostriedkami, dezinfekčnými prostriedkami, inými hnuteľným a nehnuteľným majetkom
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
   čistenie, pranie, žehlenie rovnej, osobnej a inej bielizne
   komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1990Nové obchodné meno:
   MUNDITIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vrančovičova 73 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovacia a obchodná činnosť s čistiacimi prostriedkami, dezinfekčnými prostriedkami, inými hnuteľným a nehnuteľným majetkom
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
   čistenie, pranie, žehlenie rovnej, osobnej a inej bielizne
   komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   Noví spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Štefan Sedláček M. Marečka 18 Devínska Nová Ves
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia