Utwórz fakturę

IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo
Stan Zniszczono
PIN 00585912
TIN 2020300392
Numer VAT SK2020300392
Data utworzenia 23 1990
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo
Myjavská 16
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 622 399 €
Zysk 38 372 €
Dane kontaktowe
E-mail idd@idd.sk
Telefon(y) 0254653495, 0254653496, 0254776917
Telefon(y) kom. +421903541112, +421903653234, +421903711127, +421911135138, +421911640181, 0903653234
Nr(y) faksu 0254776917
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 24,423
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 24,423
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,428
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 501,320
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 205,292
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,953
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 203,021
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 525,743
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 245,630
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,146
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,146
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 198,452
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 38,372
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 280,113
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) -1,300
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 275,890
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,518
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,755
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,317
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233,300
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 622,399
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 621,649
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 750
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 571,557
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 266,209
C. Usług (účtová grupa 51) 131,593
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 139,622
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 697
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,337
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 27,566
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,533
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 50,842
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 223,847
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 39
X. Interesu dochód (662) 17
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 22
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,157
N. Walutowe straty (563) 766
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 391
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,118
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 49,724
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 11,352
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 38,372
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585912 TIN: 2020300392 Numer VAT: SK2020300392
 • Zarejestrowana siedziba: IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo, Myjavská 16, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anton Hrdlička predseda Myjavská 18 Bratislava 23.03.1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.12.2002Nové predmety činnosti:
   kompletačná činnosť výrobných liniek pre potravinársky priemysel
   výroba strojov a zariadení pre potravinársky priemysel
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   strojno-projekčná činnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu
   inžinierska činnosť
   výroba, opravy a montáž meradiel
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Hrdlička - predseda družstva Myjavská 18 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1990
   15.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včítane zahraničnej obchodnej činnosti v obore strojárstva, elektrotechnického priemyslu a potravinárského priemyslu, spotrebný tovar
   výroba strojov a zariadení
   strojno-projekčná činnosť
   montáže technologických potrubných rozvodov
   montáže výrobných zariadení nových,rekonštruovaných a modernizavaných výrob
   Montážna činnosť
   kompletačná činnosť pre technologické časti stavieb podľa § 23, 58 a 66 vyhlášky č.13/ 1985 Zb.
   Kompletačná činnosť
   zaškolenie kádrov
   pomoc pri uvádzaní nových výrob a výrobných zariadení do prevádzky
   zabazpečenie a spracovanie organizácie administratívnej prevádzky, údržby a technológie
   rozbory efektívnosti
   pomoc pri vypracovaní, príp. komplexné spracovanie koncepcie akcií investičnej výstavby, technických a ekonomických návrhov nových výrob a výrobných zariadení, rekonštrukcií a modernizácií
   konzultačná a poradenská činnosť, ekonomika investovania, životné prostredie
   Inžiniersko-poradenská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Grejták - člen predsedníctva Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Anton Hrdlička - predseda Myjavská 18 Bratislava
   Emil Krumey - člen Novosvetská 26 Bratislava
   Alena Szepešiova - člen Narcisova 2 Bratislava
   Ing. Albín Štofila , CSc - podpredseda Pražská 5 Bratislava
   31.12.1991Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včítane zahraničnej obchodnej činnosti v obore strojárstva, elektrotechnického priemyslu a potravinárského priemyslu, spotrebný tovar
   výroba strojov a zariadení
   strojno-projekčná činnosť
   23.03.1990Nové obchodné meno:
   IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo
   Nové sidlo:
   Myjavská 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   montáže technologických potrubných rozvodov
   montáže výrobných zariadení nových,rekonštruovaných a modernizavaných výrob
   Montážna činnosť
   kompletačná činnosť pre technologické časti stavieb podľa § 23, 58 a 66 vyhlášky č.13/ 1985 Zb.
   Kompletačná činnosť
   zaškolenie kádrov
   pomoc pri uvádzaní nových výrob a výrobných zariadení do prevádzky
   zabazpečenie a spracovanie organizácie administratívnej prevádzky, údržby a technológie
   rozbory efektívnosti
   pomoc pri vypracovaní, príp. komplexné spracovanie koncepcie akcií investičnej výstavby, technických a ekonomických návrhov nových výrob a výrobných zariadení, rekonštrukcií a modernizácií
   konzultačná a poradenská činnosť, ekonomika investovania, životné prostredie
   Inžiniersko-poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Grejták - člen predsedníctva Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Anton Hrdlička - predseda Myjavská 18 Bratislava
   Emil Krumey - člen Novosvetská 26 Bratislava
   Alena Szepešiova - člen Narcisova 2 Bratislava
   Ing. Albín Štofila , CSc - podpredseda Pražská 5 Bratislava