Utwórz fakturę

DOKARO výrobné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOKARO výrobné družstvo
PIN 00586781
TIN 2020298720
Numer VAT SK2020298720
Data utworzenia 01 1990
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba DOKARO výrobné družstvo
Trenčianska 11
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 255 934 €
Zysk -32 325 €
Dane kontaktowe
E-mail dokaro@dokaro.sk
witryna internetowa http://www.dokaro.sk
Telefon(y) +421255568184, +421233227470
Telefon(y) kom. +421905702162
Nr(y) faksu 0255568184
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,025,223
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 516,361
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 516,361
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 208,463
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 170,167
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 137,731
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 500,483
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,232
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 33,199
4. Zwierzęta (124) - /195/ 33
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 287,291
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 287,291
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,291
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 177,908
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 176,019
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,019
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,889
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,052
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 523
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,529
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,379
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,379
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,025,223
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,413
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,131
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,131
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 34,019
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,904
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 24,904
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 313,684
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 313,684
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,325
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,810
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 114,014
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 99,425
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,589
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 333,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 217,583
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,583
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,903
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,861
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 76,649
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,851
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,851
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 212,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,255,936
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,255,934
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,239,441
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,870
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 623
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,256,568
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 437,985
D. Usług (účtová grupa 51) 506,508
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 236,043
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 173,377
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,801
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,865
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,045
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60,232
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 755
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -634
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 294,948
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,578
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,328
2. Pozostałe koszty (562A) 8,328
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,250
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,576
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -29,210
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,115
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,115
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00586781 TIN: 2020298720 Numer VAT: SK2020298720
 • Zarejestrowana siedziba: DOKARO výrobné družstvo, Trenčianska 11, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Koporec predseda 526 Láb 01.03.1990
  Milena Zálesňáková podpredseda 347 Láb 900 67 07.01.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   Milena Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   25.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Milana Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   05.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Milana Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   04.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 20.04.1993
   26.11.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   25.11.2011Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné a inžinierske stavby /okrem dopravných/
   04.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   03.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 20.04.1993
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   15.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb
   28.01.1998Nové sidlo:
   Trenčianska 11 Bratislava 821 09
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Zvolenská 12 Bratislava 821 09
   20.04.1993Nové sidlo:
   Zvolenská 12 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom stavebmých strojov a mechanizmov
   výroba asfaltovej a modifikovanej hmoty a stavebných materiálov
   sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti stavebníctva
   pozemné a inžinierske stavby /okrem dopravných/
   Nový štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67
   19.04.1993Zrušené sidlo:
   Mýtna 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a opravy budov, komunikácií a inžinierskych objektov
   výroba asfaltovej modifikovanej zálievky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefánia Koporcová - členka 347 Láb
   Ján Minarovič - podpredseda 121 Lozorno
   Ján Šišulák - člen Školská 3 Zohor
   Roman Zálesňák - člen 445 Láb
   01.03.1990Nové obchodné meno:
   DOKARO výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Mýtna 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   údržba a opravy budov, komunikácií a inžinierskych objektov
   výroba asfaltovej modifikovanej zálievky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Koporcová - členka 347 Láb
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb
   Ján Minarovič - podpredseda 121 Lozorno
   Ján Šišulák - člen Školská 3 Zohor
   Roman Zálesňák - člen 445 Láb