Utwórz fakturę

TIMEX, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIMEX, akciová
PIN 00587036
TIN 2020332171
Numer VAT SK2020332171
Data utworzenia 09 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TIMEX, akciová
Pri Šajbách 7
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 500 €
Zysk -1 437 255 €
Dane kontaktowe
E-mail sportpro@sportpro.sk
Telefon(y) 0249207311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 361,595
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 361,595
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,397
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 0
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,086
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 417,992
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,805,330
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 813,400
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 813,400
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,181,475
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,437,255
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,223,322
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,183
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,218,139
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 803,966
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 115,429
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 106,722
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,192,022
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,500
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 0
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,467,987
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Usług (účtová grupa 51) 961
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 0
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 253,166
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,213,860
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,437,487
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -961
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 288
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 288
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 55
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 55
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 233
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,437,254
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,437,255
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00587036 TIN: 2020332171 Numer VAT: SK2020332171
 • Zarejestrowana siedziba: TIMEX, akciová, Pri Šajbách 7, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vojtech Miklos predseda Hlavná 169 Ňárad 08.08.1996
  Ing. Miroslav Cich člen Podbrezová 13 Bratislava 22.10.2003
  Jozef Bob člen Kpt. Rašu 31 Bratislava 22.10.2003
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.02.2011Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   21.02.2011Zrušené obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť v reštrukturalizácii
   22.05.2010Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť v reštrukturalizácii
   21.05.2010Zrušené obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   28.10.2005Nové sidlo:
   Pri Šajbách 7 Bratislava 831 06
   27.10.2005Zrušené sidlo:
   Plynárenská 2/a Bratislava 821 09
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   administratívne práce
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
   01.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   29.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cich - člen predstavenstva Podbrezová 13 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.2003
   Jozef Bob - člen predstavenstva Kpt. Rašu 31 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.2003
   28.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Bezáková - člen predstavenstva Slatinská 32 Bratislava
   Ing. Igor Moravčík - člen predstavenstva Budatínska 77 Bratislava
   07.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Bezáková - člen predstavenstva Slatinská 32 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Stilhammer - člen predstavenstva Vinohradnícka 71 Limbach
   26.01.1999Nové sidlo:
   Plynárenská 2/a Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2/a Bratislava 821 09
   30.03.1998Nové sidlo:
   Priemyselná 2/a Bratislava 821 09
   29.03.1998Zrušené sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   19.11.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Miklos - predseda predstavenstva Hlavná 169 Ňárad
   Ing. Igor Moravčík - člen predstavenstva Budatínska 77 Bratislava
   Marián Stilhammer - člen predstavenstva Vinohradnícka 71 Limbach
   07.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč - člen predstavenstva Hlaváčikova 26 Bratislava
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva Švabinského 20 Bratislava
   Tatiana Lazarová - člen predstavenstva I. Bukovčana 13 Bratislava
   09.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč - člen predstavenstva Hlaváčikova 26 Bratislava
   Tatiana Lazarová - člen predstavenstva I. Bukovčana 13 Bratislava
   08.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Horst Mainau - člen predstavenstva Giesshüberstr 71 Mária Enzersdort Rakúsko
   Ing. Hana Wagenhofer - člen predstavenstva Krchlebská 12 Praha 4 Česká republika
   01.06.1993Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   nákup a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva Švabinského 20 Bratislava
   Horst Mainau - člen predstavenstva Giesshüberstr 71 Mária Enzersdort Rakúsko
   Ing. Hana Wagenhofer - člen predstavenstva Krchlebská 12 Praha 4 Česká republika
   31.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zariadenie a prevádzkovanie fotografických minilabov pre spracovanie čiernobielych a farebných filmov a vyhotovovanie fotografií na fotografickom papieri
   nákup a predaj filmov /pozitívne a negatívne filmy/, fotografického papiera a fotochemikálií
   nákup a predaj fotoaparátov, filmových kamier a videokamier, ako aj ostatných prístrojov pre záznam a reprodukciu a príslušenstvo
   nákup a predaj audio a video pásiek, ako aj floppy diskiet a kompaktných platní - obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vyjmúc veci, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vymúc veci na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč Sokolovského 20 Bratislava
   09.03.1990Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zariadenie a prevádzkovanie fotografických minilabov pre spracovanie čiernobielych a farebných filmov a vyhotovovanie fotografií na fotografickom papieri
   nákup a predaj filmov /pozitívne a negatívne filmy/, fotografického papiera a fotochemikálií
   nákup a predaj fotoaparátov, filmových kamier a videokamier, ako aj ostatných prístrojov pre záznam a reprodukciu a príslušenstvo
   nákup a predaj audio a video pásiek, ako aj floppy diskiet a kompaktných platní - obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vyjmúc veci, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vymúc veci na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč Sokolovského 20 Bratislava