Utwórz fakturę

Slovenská holsteinská asociácia - družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
Stan Zniszczono
PIN 00587729
TIN 2020408907
Numer VAT SK2020408907
Data utworzenia 19 maj 1993
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
Nádražná 36
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 224 388 €
Zysk 1 797 €
Dane kontaktowe
E-mail holstein@holstein.sk
Telefon(y) 0245943715, 0245943741
Nr(y) faksu 0245943831
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,024
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,310
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,310
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 714
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 194,360
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 34,534
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 734
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 159,092
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 197,384
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 174,455
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 142,241
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 142,241
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 64,654
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,634
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -37,871
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,797
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,929
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,169
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 19,913
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 402
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 12,123
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,388
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,847
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 224,388
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 120,293
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,095
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 221,178
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,663
C. Usług (účtová grupa 51) 100,125
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 110,320
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 517
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,828
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 725
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,210
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,505
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,135
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 139
X. Interesu dochód (662) 996
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,011
N. Walutowe straty (563) 7
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,004
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 124
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,334
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,537
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,797
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00587729 TIN: 2020408907 Numer VAT: SK2020408907
 • Zarejestrowana siedziba: Slovenská holsteinská asociácia - družstvo, Nádražná 36, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Hrica člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 22.09.2010
  Ing. Jozef Urminský člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 955 01 22.09.2010
  Ing. Jozef Puvák podpredseda Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 22.09.2010
  Ing. Alexander Pastorek člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 22.09.2010
  Ing. Róbert Čík člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 22.09.2010
  Ing. Vladimír Chovan predseda Martina Benku 30 Trnava 917 01 22.09.2010
  Ing. Miloslav Šebek člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 22.09.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Puvák - podpredseda predstavenstva Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Vladimír Chovan - predseda predstavenstva Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   02.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan - člen Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 22.09.2010
   27.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hrica - člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Alexander Pastorek - člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Róbert Čík - člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Miloslav Šebek - člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Vladimír Chovan - člen Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 22.09.2010
   26.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Milan Halmeš - podpredseda predstavenstva Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Ivan Hrica - výkonný riaditeľ Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Ľubomír Kolesár - člen J.Ťavodu 581/6 Očová 962 23 Vznik funkcie: 01.09.2009
   Ing. Alexander Pastorek - člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 Vznik funkcie: 05.09.2009
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 900 53 Vznik funkcie: 12.09.2006
   01.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Milan Halmeš - podpredseda predstavenstva Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Ľubomír Kolesár - člen J.Ťavodu 581/6 Očová 962 23 Vznik funkcie: 01.09.2009
   Ing. Alexander Pastorek - člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 Vznik funkcie: 05.09.2009
   31.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - podpredseda predstavenstva Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Milan Halmeš - člen Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Vladimír Chovan - predseda predstavenstva Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Miroslav Maxon Račianska 1515/51 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2008
   08.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Maxon Račianska 1515/51 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2008
   07.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Šebek - člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   14.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - podpredseda predstavenstva Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Milan Halmeš - člen Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Ivan Hrica - výkonný riaditeľ Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Vladimír Chovan - predseda predstavenstva Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Miloslav Šebek - člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 900 53 Vznik funkcie: 12.09.2006
   13.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. - predseda predstavenstva Sokolská 6 Cífer
   Ing. Ivan Hrica - člen - výkonný riaditeľ 822 Lozorno
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Miloslav Šebek - člen Tatranská 107 Banská Bystrica
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   Ing. Pavel Uvíra - člen Tehelná 29 Žabokreky nad Nitrou
   Ing. Marián Záhumenský - podpredseda predstavenstva 1. Nový svet 23 Dvory nad Žitavou
   09.10.2001Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   08.10.2001Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   15.11.1999Nové obchodné meno:
   Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. - predseda predstavenstva Sokolská 6 Cífer
   Ing. Ivan Hrica - člen - výkonný riaditeľ 822 Lozorno
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Miloslav Šebek - člen Tatranská 107 Banská Bystrica
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   Ing. Pavel Uvíra - člen Tehelná 29 Žabokreky nad Nitrou
   Ing. Marián Záhumenský - podpredseda predstavenstva 1. Nový svet 23 Dvory nad Žitavou
   14.11.1999Zrušené obchodné meno:
   Zväz chovateľov Holsteinského dobytka na Slovensku - družstvo
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 56 Bratislava 812 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský Sokolská 6 Cífer
   MVDr. Miloš Haas Rožňavská 19 Rimavská Sobota
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Stanislav Kobza Nad tehelňou 2306/11 Trenčín
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Jozef Urminský Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   24.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský Sokolská 6 Cífer
   MVDr. Miloš Haas Rožňavská 19 Rimavská Sobota
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Stanislav Kobza Nad tehelňou 2306/11 Trenčín
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Jozef Urminský Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   23.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bachratý Budovateľská 9 Zavar
   Pavol Botka 509 Báč Pereš
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Pavol Chocholáček Hodonínska 23 Skalica
   Ing. Ondrej Kadlečík , CSc. Tehelná 20 Čermán
   Ing. Stanislav Kobza J.Palu 17 Nemšová
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   13.09.1996Nové sidlo:
   Grösslingova 56 Bratislava 812 81
   12.09.1996Zrušené sidlo:
   Starohájska 29 Bratislava
   19.05.1993Nové obchodné meno:
   Zväz chovateľov Holsteinského dobytka na Slovensku - družstvo
   Nové sidlo:
   Starohájska 29 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   vedenie plemennej knihy
   genetika, šľachtenie a reprodukcia hovädzieho dobytka
   kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka, vedenie a vyhodnocovanie príslušnej evidencie
   obchodná s sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Bachratý Budovateľská 9 Zavar
   Pavol Botka 509 Báč Pereš
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Pavol Chocholáček Hodonínska 23 Skalica
   Ing. Ondrej Kadlečík , CSc. Tehelná 20 Čermán
   Ing. Stanislav Kobza J.Palu 17 Nemšová
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy