Utwórz fakturę

ARIS TOBACCO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARIS TOBACCO
PIN 00588164
TIN 2020362091
Numer VAT SK2020362091
Data utworzenia 10 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARIS TOBACCO
Kálnická cesta 8
93401
Levice
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 687 €
Zysk -315 007 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421366336560, +421366313005
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,527,283
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 338,941
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 338,941
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 125,060
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 196,310
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,119
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,452
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,185,834
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 36,564
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,917
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,647
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,147,271
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,144,968
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,144,968
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,303
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,999
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 63
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,936
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,508
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 371
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,137
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,527,283
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 261,552
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,411,273
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,411,273
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,943
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 71,799
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 71,799
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,914,456
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,914,456
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -315,007
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,731
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,833
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,833
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 361,237
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 348,424
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 348,424
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,613
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,932
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,268
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,688
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,688
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 884,973
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,369
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,687
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,572
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 797
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,280
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 241,171
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,572
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,205
D. Usług (účtová grupa 51) 26,751
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,895
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 81,253
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,147
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,495
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,597
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,620
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,704
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 4,916
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 303
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,664
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -214,484
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -40,159
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,759
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,759
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 106,322
O. Walutowe straty (563) 105,881
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 441
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -99,563
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -314,047
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -315,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00588164 TIN: 2020362091 Numer VAT: SK2020362091
 • Zarejestrowana siedziba: ARIS TOBACCO, Kálnická cesta 8, 93401, Levice
 • Data utworzenia: 10 październik 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.06.2003Nové sidlo:
   Kálnická cesta 8 Levice 934 01
   Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   sprostredkovanie obchodu - zastupovanie firmy LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES S.A.
   poradenstvo v oblasti pestovania, sušenia, spracovania tabaku
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja
   prenájom strojov a technologických zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tabakových obalov z juty
   výskum v oblasti výroby a spracovania tabaku
   výroba fermentovaného tabaku
   výroba aromatizovaného tabaku
   Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Dimitrios Petikopoulos Chalkidiky 39 Thessaloniki Grécko prechodný pobyt na území SR : Južná 31 Nitra Vznik funkcie: 04.02.2002
   25.06.2003Zrušené sidlo:
   142 Rovinka 900 41
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu - zastupovanie firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES
   poradenstvo v oblasti pestovania, sušenia, spracovania tabaku
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja
   prenájom strojov a technologických zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tabakových obalov z juty
   výskum v oblasti výroby a spracovania tabaku
   výroba fermentovaného tabaku
   výroba aromatizovaného tabaku
   Zrušeny spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dimitrios Petikopoulosa Chalkidiky 39 Thessaloniki Grécko prechodný pobyt na území SR : Južná 31 Nitra Vznik funkcie: 04.02.2002
   02.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dimitrios Petikopoulosa Chalkidiky 39 Thessaloniki Grécko prechodný pobyt na území SR : Južná 31 Nitra Vznik funkcie: 04.02.2002
   01.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Juraj Hajnal , Csc. Wilsonovo náb. 148 Nitra Skončenie funkcie: 04.02.2002
   16.04.1999Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tabakových obalov z juty
   výskum v oblasti výroby a spracovania tabaku
   výroba fermentovaného tabaku
   výroba aromatizovaného tabaku
   Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   21.10.1997Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Juraj Hajnal , Csc. Wilsonovo náb. 148 Nitra Skončenie funkcie: 04.02.2002
   20.10.1997Zrušeny spoločníci:
   CAPNIKI A. MICHAILIDES S.A. (LEAF TOBACCO MICHAILIDES) 31 I. Gougousi, Stavroupolis Thesaloniky Grécko
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   21.04.1994Nové sidlo:
   142 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu - zastupovanie firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES
   poradenstvo v oblasti pestovania, sušenia, spracovania tabaku
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja
   prenájom strojov a technologických zariadení
   Noví spoločníci:
   CAPNIKI A. MICHAILIDES S.A. (LEAF TOBACCO MICHAILIDES) 31 I. Gougousi, Stavroupolis Thesaloniky Grécko
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   20.04.1994Zrušené sidlo:
   142 Rovinka
   Zrušeny predmety činnosti:
   zastupovanie obchodných záujmov firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES, Thesaloniki, Grécko v ČSFR a v ďalších krajinách východnej Európy
   Zrušeny spoločníci:
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1990Nové obchodné meno:
   ARIS TOBACCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   142 Rovinka
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie obchodných záujmov firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES, Thesaloniki, Grécko v ČSFR a v ďalších krajinách východnej Európy
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia