Utwórz fakturę

Bytové družstvo užívateľov 13 b.j. VÚPT Rovinka - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bytové družstvo užívateľov 13 b.j. VÚPT Rovinka
PIN 00588300
TIN 2020686976
Data utworzenia 23 październik 1990
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Bytové družstvo užívateľov 13 b.j. VÚPT Rovinka
Školská 341
90041
Rovinka
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00588300 TIN: 2020686976
 • Zarejestrowana siedziba: Bytové družstvo užívateľov 13 b.j. VÚPT Rovinka, Školská 341, 90041, Rovinka
 • Data utworzenia: 23 październik 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Helena Huttová Táborská 7 Bratislava 821 04 23.06.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.08.2007Nové sidlo:
   Školská 341 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Huttová Táborská 7 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 23.06.2007
   03.08.2007Zrušené sidlo:
   Školská Rovinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hubač - predseda Račianska 4 Bratislava
   29.09.1993Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie prevádzky bytov a služieb spojených s nájmom bytov
   28.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. hlavným predmetom činnosti družstva je zabezpečovať správu, údržbu a opravu majetku, ktorý je vo vlastníctve družstva a zabezpečovať služby spojenéé s jeho užívaním
   2. túto činnosť zabezpečuje spravidla na základe zmluvy, ktorú družstvo uzatvorí pred odovzdaním bytových a nebytových priestorov do osobného užívania, prípadne vlastníctva alebo prenájmu svojim členom,iným občanom alebo organizáciám, družstvo zmluvne dohodne aj spôsob budúceho užívania alebo prenájmu, poprípade vlastníctva týchto priestorov a z toho vyplývajúce práva a povinnosti
   3. družstvo môže vykonávať aj ďalšiu činnosť a poskytoje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva a ak k takejto činnosti treba súhlas podľa zvláštnych predpisov, môže ju vykonávať len s týmto súhlasom
   23.10.1990Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo užívateľov 13 b.j. VÚPT Rovinka
   Nové sidlo:
   Školská Rovinka
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   1. hlavným predmetom činnosti družstva je zabezpečovať správu, údržbu a opravu majetku, ktorý je vo vlastníctve družstva a zabezpečovať služby spojenéé s jeho užívaním
   2. túto činnosť zabezpečuje spravidla na základe zmluvy, ktorú družstvo uzatvorí pred odovzdaním bytových a nebytových priestorov do osobného užívania, prípadne vlastníctva alebo prenájmu svojim členom,iným občanom alebo organizáciám, družstvo zmluvne dohodne aj spôsob budúceho užívania alebo prenájmu, poprípade vlastníctva týchto priestorov a z toho vyplývajúce práva a povinnosti
   3. družstvo môže vykonávať aj ďalšiu činnosť a poskytoje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva a ak k takejto činnosti treba súhlas podľa zvláštnych predpisov, môže ju vykonávať len s týmto súhlasom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hubač - predseda Račianska 4 Bratislava