Utwórz fakturę

KO & BU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy KO & BU
PIN 00588865
TIN 2020643999
Numer VAT SK2020643999
Data utworzenia 09 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KO & BU
Stupavská 2321/84
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 611 144 €
Zysk 9 186 €
Dane kontaktowe
E-mail najvykup@gmail.com
Telefon(y) +421905365983
Telefon(y) kom. +421905365983, +421908707454
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 103,010
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 103,010
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 76,333
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,294
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,517
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,983
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,831
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 140,304
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,252
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 12,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 12,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 597
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -20,531
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,186
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 139,052
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 219
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,633
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,667
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,775
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -5,505
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,696
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 118,200
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 611,144
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 511,453
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 83,257
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,061
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,373
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 599,153
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 406,002
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,218
C. Usług (účtová grupa 51) 73,969
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 49,176
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,829
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 20,314
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,645
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,991
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 71,521
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 651
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 154
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 495
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 542
M. Koszty oprocentowania (562) 182
N. Walutowe straty (563) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 354
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 109
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 12,100
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,914
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,186
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016