Utwórz fakturę

Trinita.pro - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Trinita.pro
PIN 00588890
TIN 2020357130
Numer VAT SK2020357130
Data utworzenia 26 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Trinita.pro
Čajakova 15
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 257 389 €
Zysk 10 450 €
Dane kontaktowe
E-mail office@trinita.pro
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 532,482
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,481
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 514,471
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 532,482
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,427
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,977
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,450
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 510,055
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 72,355
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 71,289
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,066
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 437,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 257,389
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 253,812
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 244,642
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,961
C. Usług (účtová grupa 51) 180,153
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,439
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 369
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,167
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,553
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,747
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 41,698
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3,837
X. Interesu dochód (662) 3,837
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 279
N. Walutowe straty (563) 16
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 263
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 3,558
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 16,305
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 5,855
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,450
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015