Utwórz fakturę

Interdat - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Interdat
PIN 00589187
TIN 2020663920
Data utworzenia 07 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Interdat
Holubyho 28
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 650 €
Zysk 1 056 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336404695
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 141,471
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,387
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,387
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,494
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 16,893
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 123,064
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 122,976
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,255
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,255
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 111,721
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 141,471
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,823
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,920
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,920
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,153
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,308
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,461
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,056
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,648
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,648
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,168
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,168
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 100,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,650
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,650
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,650
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,998
D. Usług (účtová grupa 51) 14,881
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 117
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,652
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,769
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,116
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,000
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 9,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 116
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,116
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,536
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,056
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255513.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00589187 TIN: 2020663920
 • Zarejestrowana siedziba: Interdat, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 07 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 30.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Karol Hamala 13 944 € (70%) Dostojevského 19 Bratislava
  ZELENÝ MLYN spol. s r.o. 5 976 € (30%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   ZELENÝ MLYN spol. s r.o. Banícka 64 Pezinok 902 01
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   22.11.2006Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   21.11.2006Zrušené sidlo:
   Podhorska 18 Modra 900 01
   16.02.2005Nové sidlo:
   Podhorska 18 Modra 900 01
   15.02.2005Zrušené sidlo:
   Modra 900 01
   30.03.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   28.03.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   27.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1990Nové obchodné meno:
   Interdat spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   všeobecná obchodná činnosť spočívajúca v predaji a nákupe výrobkov a zariadení najmä v oblasti elektroniky a servisná činnosť s tým spojená
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia