Utwórz fakturę

FALCON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.10.2015
Basic information
Nazwa firmy FALCON
PIN 00589411
TIN 2020359638
Data utworzenia 13 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FALCON
Komenského 27
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 166 €
Zysk -1 377 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911650748
Date of updating data: 26.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 131,173
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 131,173
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 495
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 131,668
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,562
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 85
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 106,215
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,377
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,106
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 678
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,428
Date of updating data: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 166
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 790
C. Usług (účtová grupa 51) 7
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 603
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -624
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -7
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 273
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 273
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -273
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -897
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,377
Date of updating data: 26.10.2015
Date of updating data: 26.10.2015