Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo KLAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo KLAS
PIN 00590134
TIN 2020362740
Numer VAT SK2020362740
Data utworzenia 03 październik 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo KLAS
Boldocká cesta 7
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 585 204 €
Zysk -38 788 €
Dane kontaktowe
E-mail pdsenec@max.euroweb.sk
Telefon(y) 0245923451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 814,207
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 133,801
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 133,801
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 65,380
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,833
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,588
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 678,342
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 161,381
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 16,246
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 82,907
3. Produkty (123) - /194/ 62,228
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 172,892
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 164,449
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,449
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,443
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 344,069
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,023
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 339,046
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,064
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,064
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 814,207
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 755,392
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 44,367
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 44,367
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 588,073
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 224,667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 224,667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -62,927
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 105,980
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -168,907
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,788
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,938
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,341
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,341
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,578
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,378
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,378
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,028
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,297
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,777
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,369
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 729
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,019
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,519
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,877
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,877
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 593,365
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 585,204
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 351,032
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 104,929
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -11,661
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,404
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 621,065
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 218,738
D. Usług (účtová grupa 51) 82,087
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 211,085
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 128,733
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 21,769
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,438
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,145
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 41,527
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 62,936
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 62,936
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,692
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -35,861
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 143,475
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 238
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 238
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 238
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 240
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -35,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,925
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,925
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -38,788
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00590134 TIN: 2020362740 Numer VAT: SK2020362740
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo KLAS, Boldocká cesta 7, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 03 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Zelman predseda Dúhova 8 Senec 903 01 05.04.2003
  Ing. Ladislav Folkman člen, riaditeľ Bratislavská 3 Senec 903 01 05.04.2003
  Zoltán Szabó podpredseda Boldocká cesta 5 Senec 903 01 06.04.2008
  Zuzana Vavróová člen Šafárikova 34 Senec 903 01 06.04.2008
  Stanislav Putna člen Boldocká cesta 48 Senec 903 01 06.04.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   15.10.2008Nové sidlo:
   Boldocká cesta 7 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 34 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   Stanislav Putna - člen Boldocká cesta 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   14.10.2008Zrušené sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Mičian - podpredseda Pivničná 38 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 43 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   21.10.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - člen predstavenstva, riaditeľ Bratislavská 3 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Jozef Mičian - podpredseda Pivničná 38 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 43 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   20.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Blaho - člen Sokolovská 23 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2000
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovská 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   26.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Jozef Blaho - člen Sokolovská 23 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2000
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovská 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   25.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Blaho - člen Sokolovska 23 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01
   Stanislav Putna - člen Družstevna 48 Senec 903 01
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovska 5 Senec 903 01
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 7 Senec 903 01
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt poľnohospodárskych produktov
   nákup poľnohospodárskych potrieb
   finalizácia vlastných produktov
   poskytovanie služieb v nákladnej doprave a v technologických službách
   poskytovanie opravárenských služieb
   výroba a odbyt výrobkov inej hospodárskej činnosti - stolárske, zámočnícke a stavebné práce
   obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Blaho - člen Sokolovska 23 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01
   Stanislav Putna - člen Družstevna 48 Senec 903 01
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovska 5 Senec 903 01
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 7 Senec 903 01
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
   Družstvo a/Spracováva poľnohospodárske suroviny b/Pílenie dreva Gatterom, poskytovanie strojových mechanizmov c/predáva ovocie, zeleninu a výrobky potravinárskeho priemyslu, získané výrobou zo surovín uvedených v bode a
   Predmetom inej hospodárskej činnosti je:
   prevádzkovanie stavebných prác
   prevádzanie drevovýroby /výroba paliet, obalov, porez guľatín a ostatné výrobky drevárskeho charakteru/
   prevádzanie kovovýroby - pre poľ.výrobu, výroba paliet a obalov, výroba stavebných konštrukcií a oceľových stožiarov
   poskytovanie služieb v oblasti nákladnej dopravy pre organizácie i občanov vlastnými nákladnými vozidlami.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kollárik - predseda Šafárikova 36 Senec
   Juraj Poór Športová 23 Senec
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo KLAS
   Nové sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
   Družstvo a/Spracováva poľnohospodárske suroviny b/Pílenie dreva Gatterom, poskytovanie strojových mechanizmov c/predáva ovocie, zeleninu a výrobky potravinárskeho priemyslu, získané výrobou zo surovín uvedených v bode a
   Predmetom inej hospodárskej činnosti je:
   prevádzkovanie stavebných prác
   prevádzanie drevovýroby /výroba paliet, obalov, porez guľatín a ostatné výrobky drevárskeho charakteru/
   prevádzanie kovovýroby - pre poľ.výrobu, výroba paliet a obalov, výroba stavebných konštrukcií a oceľových stožiarov
   poskytovanie služieb v oblasti nákladnej dopravy pre organizácie i občanov vlastnými nákladnými vozidlami.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kollárik - predseda Šafárikova 36 Senec
   Juraj Poór Športová 23 Senec