Utwórz fakturę

VIVA družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VIVA družstvo
Stan Zniszczono
PIN 00598313
TIN 2020342797
Numer VAT SK2020342797
Data utworzenia 01 styczeń 1990
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba VIVA družstvo
Na Riviere 19a
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 453 947 €
Zysk 32 586 €
Dane kontaktowe
E-mail viva@netax.sk
Telefon(y) 0265423583, 65423583
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 256,851
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 100,026
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 100,026
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 100,026
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 155,792
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 240
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 240
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,047
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,047
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,047
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 150,505
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,239
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 147,266
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,033
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,033
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 256,851
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,086
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,229
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,229
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9,259
2. Inne fundusze (427, 42X) 9,259
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 43,012
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 43,012
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,586
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,765
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 166,765
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 852
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 852
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 191,245
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 595
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -25,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 453,947
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 452,634
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,313
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 411,915
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 341,465
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,328
D. Usług (účtová grupa 51) 28,162
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,320
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,961
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,674
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,685
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,262
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,378
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,032
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,679
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 276
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 276
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 276
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 26
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 250
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,282
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,696
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,696
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,586
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598313 TIN: 2020342797 Numer VAT: SK2020342797
 • Zarejestrowana siedziba: VIVA družstvo, Na Riviere 19a, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Viktor Špindor predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 31.10.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bogdányiová Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   12.12.2007Nové sidlo:
   Na Riviere 19a Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Špindor - predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.10.2007
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   11.12.2007Zrušené sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   24.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   VIVA družstvo
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj akvaristických tovarov
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská a propagačná činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj výrobkov poľnohospodárstva, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojáreskej, kovospracujúcej, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   Nákup a predaj potrevín a pochutín, bal. alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, chemických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   25.11.1992Zrušené obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   22.07.1991Nové predmety činnosti:
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   27.02.1990Nové predmety činnosti:
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   21.12.1989Nové obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Nové sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava