Utwórz fakturę

TIMED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Nazwa firmy TIMED
PIN 00602175
TIN 2020459067
Numer VAT SK2020459067
Data utworzenia 27 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIMED
Trnavská cesta 112
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 062 365 €
Zysk 2 990 187 €
Dane kontaktowe
E-mail farkas@timed.sk
Telefon(y) 0248209511, 0248209516, 0248209520, 0248209521, 0248209530, 0248209531, 0248209540, 0248209541, 0248
Nr(y) faksu 0243637724
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,229,908
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,515,870
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,515,870
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 198,234
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 955,650
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 359,857
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,129
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,700,531
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,758,356
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,758,356
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,618,241
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,408,098
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,408,098
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118,367
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 91,776
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 323,934
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,978
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 315,956
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,507
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,507
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,229,908
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,868,054
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,870
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 100,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 100,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,775,997
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,775,997
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,990,187
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,361,854
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 54,447
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,601
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 48,846
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 14,493
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 14,493
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,187,742
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,534,431
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,534,431
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 316,886
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 99,680
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 190,151
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,594
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 110,692
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 110,692
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,055,016
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 939,464
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,022,535
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,062,365
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 41,873,527
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 149,008
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,882
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,948
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,077,234
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 30,650,934
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 194,552
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 23,106
D. Usług (účtová grupa 51) 3,758,932
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,507,936
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,028,309
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 433,682
4. Koszty społeczne (527, 528) 45,945
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,921
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 195,614
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 195,614
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,633
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 598,936
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126,670
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,985,131
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,395,011
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,053
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 668
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 668
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,385
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 133,065
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 102,411
2. Pozostałe koszty (562A) 102,411
O. Walutowe straty (563) 8,256
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,398
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -126,012
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,859,119
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 868,932
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 855,831
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 13,101
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,990,187
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • PIN :00602175 TIN: 2020459067 Numer VAT: SK2020459067
 • Zarejestrowana siedziba: TIMED, Trnavská cesta 112, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 02.11.1994
  Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 12.04.2002
  Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 12.04.2002
  Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 29.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Kylianová 1 000 000 € (100%) Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   05.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.10.2010
   03.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.11.1994
   02.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   19.03.2003Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2003Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   23.09.2002Nové obchodné meno:
   TIMED, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v SR, veterinárnych prípravkov a veterinárnej zdravotníckej techniky schválených v SR
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2002
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2002Zrušené obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   22.01.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   21.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   15.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   10.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   09.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   02.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   01.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   24.07.1995Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   23.07.1995Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   25.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   18.02.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   17.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   07.01.1993Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   06.01.1993Zrušené sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia