Utwórz fakturę

PIETA - pohrebná služba - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PIETA - pohrebná služba
PIN 00602418
TIN 2020294100
Numer VAT SK2020294100
Data utworzenia 13 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PIETA - pohrebná služba
Mlynské Nivy 8
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 479 790 €
Zysk 25 775 €
Dane kontaktowe
E-mail pieta@pieta.sk
witryna internetowa http://www.pieta.sk
Telefon(y) +421252631181
Nr(y) faksu 0252631183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 250,488
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 123,224
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 123,224
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 57,035
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,949
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 240
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 125,247
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,889
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,046
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,843
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 65,004
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,904
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,904
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,671
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 56,429
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,354
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,252
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,102
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,017
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,845
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 172
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 250,488
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,748
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 41,526
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 41,526
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 872
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,153
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,153
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 83,422
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 231,447
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -148,025
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,775
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,091
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40,700
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 38,801
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,899
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,269
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,518
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,518
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 131
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,059
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,144
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,175
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,242
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,122
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,122
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,649
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,683
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 479,774
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 479,790
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 186,509
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 293,265
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 445,993
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 77,260
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,662
D. Usług (účtová grupa 51) 173,879
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 140,478
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,291
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,311
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,876
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,554
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,196
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,196
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,964
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,797
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 204,973
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,568
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 899
2. Pozostałe koszty (562A) 899
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 669
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,566
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,231
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,456
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,456
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602418 TIN: 2020294100 Numer VAT: SK2020294100
 • Zarejestrowana siedziba: PIETA - pohrebná služba, Mlynské Nivy 8, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica 30.09.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Imrich Horváth 2 987 € (7.2%) Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Hermann Müllner 38 538 € (92.8%) Hainburg 2410 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   08.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cintorínov a krematórií
   24.11.1993Nové obchodné meno:
   "PIETA - pohrebná služba, s.r.o."
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 8 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   pohrebná služba vč. prepravy zosnulých
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   viazanie vencov
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   23.11.1993Zrušené obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba náhrobných kameňov
   nákup prírodného kameňa všetkého druhu
   nákup výrobných prostriedkov, súvisiacich s predmetom činnosti
   nákup a predaj truhlí a predmetov, súvisiacich s pohrebnou službou
   poskytovanie a prijímanie služieb, súvisiacich s predmetom činnosti.
   pohrebnícka služba a všetky činnosti a služby s tým súvisiace.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.1992Nové obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   01.06.1992Zrušené obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol.s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba náhrobných kameňov
   nákup prírodného kameňa všetkého druhu
   nákup výrobných prostriedkov, súvisiacich s predmetom činnosti
   nákup a predaj truhlí a predmetov, súvisiacich s pohrebnou službou
   poskytovanie a prijímanie služieb, súvisiacich s predmetom činnosti.
   pohrebnícka služba a všetky činnosti a služby s tým súvisiace.
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia