Utwórz fakturę

EBS SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EBS SK
Stan W likwidacji
PIN 00602752
TIN 2020334954
Numer VAT SK2020334954
Data utworzenia 15 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EBS SK
Jána Poničana 1
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 500 €
Zysk 416 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263811745
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,835
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,121
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,718
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,626
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 33,835
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,438
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 995
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,027
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 416
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,397
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 15,397
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 741
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,032
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 650
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,974
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,500
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,500
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,599
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 171
C. Usług (účtová grupa 51) 809
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 619
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 901
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,520
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 896
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 416
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602752 TIN: 2020334954 Numer VAT: SK2020334954
 • Zarejestrowana siedziba: EBS SK, Jána Poničana 1, 84108, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08 19.03.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Richard Dudáš 2 500 € (50%) Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
  Mgr. Elena Dudášová 2 500 € (50%) Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.03.2015Nové obchodné meno:
   EBS SK, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Jána Poničana 1 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
   Mgr. Elena Dudášová Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 19.03.2015
   18.03.2015Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   27.03.2012Nové sidlo:
   Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   26.03.2012Zrušené sidlo:
   Royova 31 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.09.2011
   23.09.2011Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.09.2011
   22.09.2011Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   27.03.2000Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   26.03.2000Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   projektová činnosť v architektúre a urbanizme
   projektová činnosť - hydrotechnické stavby, inžinierske stavby
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach
   sprostredkovanie správy budov
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   14.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Inžinierska činnosť
   2. Projektová činnosť v oblasti stavieb vodného hospodárstva a inžinierskych stavieb
   3. Poradenské a konzultačné služby v oblasti investičnej výstavby
   4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   5. Obchodné zastupovanie v oblasti investičnej výstavby
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 15.01.1991 č.j. 13/378/To/91, reg.č.: 108006373 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   projekčnej činnosti
   inžinierskych služieb
   poradenských a konzultačných služieb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Vypracovánie územnoplánovacej dokumentácie a zadaní a projektov pozemných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.
   15.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   14.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Ďurkovský Poštová 4 Bratislava
   Ing. Daniel Gemeran Lumumbova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.01.1991Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Royova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Inžinierska činnosť
   2. Projektová činnosť v oblasti stavieb vodného hospodárstva a inžinierskych stavieb
   3. Poradenské a konzultačné služby v oblasti investičnej výstavby
   4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   5. Obchodné zastupovanie v oblasti investičnej výstavby
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 15.01.1991 č.j. 13/378/To/91, reg.č.: 108006373 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   projekčnej činnosti
   inžinierskych služieb
   poradenských a konzultačných služieb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Vypracovánie územnoplánovacej dokumentácie a zadaní a projektov pozemných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Ďurkovský Poštová 4 Bratislava
   Ing. Daniel Gemeran Lumumbova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia