Utwórz fakturę

REISE-KAISER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REISE-KAISER
PIN 00602949
TIN 2020294804
Numer VAT SK2020294804
Data utworzenia 10 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REISE-KAISER
Americké nám. 1
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 112 877 €
Zysk -16 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255410814, 0255414525, 0255415385, 0255560532
Telefon(y) kom. 0903750038, 0915794940
Nr(y) faksu 0255414525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,161
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,624
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,624
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,427
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 89
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,108
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,252
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,461
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,274
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,274
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,187
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,791
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 155
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,636
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 285
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 285
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,161
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,955
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 32,668
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,668
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,206
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 491
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 491
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,584
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,283
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,283
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,073
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 556
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,672
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,131
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,000
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 112,877
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 109,079
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,798
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,222
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,311
D. Usług (účtová grupa 51) 81,990
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,812
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,180
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,736
4. Koszty społeczne (527, 528) 896
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 430
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 740
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 740
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,939
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,655
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,778
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 218
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 218
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -214
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,441
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,457
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,457
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602949 TIN: 2020294804 Numer VAT: SK2020294804
 • Zarejestrowana siedziba: REISE-KAISER, Americké nám. 1, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Magdaléna Tošerová Višňová 7175/7A Bratislava - Nové Mesto 831 01 16.03.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexander Kaiser 1 660 € (25%) Viedeň 1030 Rakúsko
  Gerlinde Kaiser 1 660 € (25%) Viedeň 1170 Rakúsko
  Klaus Kaiser 1 660 € (25%) Wangen 8602 Švajčiarsko
  Mag. Roland Kaiser 1 660 € (25%) Viedeň 1090 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.01.2007Noví spoločníci:
   Alexander Kaiser Apostelgasse 15/6 Viedeň 1030 Rakúsko
   Gerlinde Kaiser Artariastrasse 3 Viedeň 1170 Rakúsko
   Klaus Kaiser Bruttisellerstrasse 11/3 Wangen 8602 Švajčiarsko
   Mag. Roland Kaiser Rotenlovengasse 15/5 Viedeň 1090 Rakúsko
   03.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Helmut Kaiser Apostelgasse 15 Wien 1030 Rakúsko
   18.11.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Tošerová Višňová 7175/7A Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 16.03.1993
   17.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Tošerová Bohúňova 15 Bratislava
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Helmut Kaiser Apostelgasse 15 Wien 1030 Rakúsko
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   31.05.1993Nové sidlo:
   Americké nám. 1 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Tošerová Bohúňova 15 Bratislava
   30.05.1993Zrušené sidlo:
   Štúrová 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie živnostenskej činnosti cestovnej kancelárie v akejkoľvek forme, ako aj vykonávanie služieb akéhokoľvek druhu, ktoré s tým súvisia, a to najmä v oblasti:
   prechodného ubytovania
   stravovania
   prepravy osôb a batožín rôznými dopravnými prostriedkami
   kongresová turistika
   sprievodcovské služby
   sprostredkovanie poisťovania osôb pre cesty a pobyt u rôzných poisťovní
   sprostredkovanie poľovačiek
   Všetky uvedené služby bude podnik vykonávať v ČSFR a v zahraničí v súlade s osobitným povolením, alebo registráciou podľa čs. právnych predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.01.1991Nové obchodné meno:
   REISE-KAISER, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrová 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie živnostenskej činnosti cestovnej kancelárie v akejkoľvek forme, ako aj vykonávanie služieb akéhokoľvek druhu, ktoré s tým súvisia, a to najmä v oblasti:
   prechodného ubytovania
   stravovania
   prepravy osôb a batožín rôznými dopravnými prostriedkami
   kongresová turistika
   sprievodcovské služby
   sprostredkovanie poisťovania osôb pre cesty a pobyt u rôzných poisťovní
   sprostredkovanie poľovačiek
   Všetky uvedené služby bude podnik vykonávať v ČSFR a v zahraničí v súlade s osobitným povolením, alebo registráciou podľa čs. právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia