Utwórz fakturę

DOMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOMEX
PIN 00603376
TIN 2020316936
Numer VAT SK2020316936
Data utworzenia 01 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOMEX
Stromová 30
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 951 459 €
Zysk -121 255 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@domex.sk
Telefon(y) 0254791501
Nr(y) faksu 0254788338
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,169,279
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,458,402
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 453,815
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 276,159
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 125,848
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51,808
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,004,587
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,004,587
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 708,483
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,723
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,723
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 154,489
2. Wartość netto kontraktu (316A) 154,489
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 546,040
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 478,706
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,788
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 270,918
2. Wartość netto kontraktu (316A) 65,351
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,980
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,231
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,231
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,394
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,394
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,169,279
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 478,552
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,958
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 9,958
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,414
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,414
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -82,591
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -82,591
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 571,444
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 571,444
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -121,255
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,689,702
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 768
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 768
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,515,899
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 656,471
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 656,471
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 814,140
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,556
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,653
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,626
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,453
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,702
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,534
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,168
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 168,333
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,025
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,025
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,899,542
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,951,459
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 74,963
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,824,579
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 48,484
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 88
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,345
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,872
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 479,567
D. Usług (účtová grupa 51) 1,147,414
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 389,245
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 282,054
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 97,655
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,536
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,303
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,524
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,524
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 455
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,354
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -109,413
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 321,045
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,027
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,251
2. Pozostałe koszty (562A) 6,251
O. Walutowe straty (563) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,752
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,027
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -118,440
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,815
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,885
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -70
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -121,255
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00603376 TIN: 2020316936 Numer VAT: SK2020316936
 • Zarejestrowana siedziba: DOMEX, Stromová 30, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08 19.07.1996
  Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02 06.11.2002
  Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26 06.11.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Zadubenec 22 074 € (22.2%) Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
  Ing. Jozef Markulják 54 439 € (54.7%) Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
  Ing. Ladislav Čomor 22 074 € (22.2%) Poštová 94 Reca 925 26
  Akad. sochár Ľubomír Ferko 996 € (1%) Belehradská 4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.04.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.1996
   13.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   17.05.2004Nové predmety činnosti:
   dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb z umeleho a prírodného kameňa
   omietanie fasád a ich zatepľovanie
   maliarske a natieračské práce všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   16.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   06.11.2002Nové sidlo:
   Stromová 30 Bratislava 37 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   05.11.2002Zrušené sidlo:
   Komárňanská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   12.08.1992Nové sidlo:
   Komárňanská 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   investorská činnosť, inžinierska a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, reklamná činnosť, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení vrátane trakčných vedení
   projektovanie elektrických zariadení nn a vn vrátane bleskozvodov
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej agendy, činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu
   vykonávanie dopravných stavieb, projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Akad. sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   11.08.1992Zrušené sidlo:
   Belehradská 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výstavba a rekonštrukcia pozemných stavieb všetkých druhov
   interiéry a bytová architektúra
   inžinierske siete: elektrické zariadenia NN, hromozvody, vonkajšie vodovody, kanalizácie prístupové cesty, chodníky
   terénne a parkové úpravy
   drobná architektúra
   Zrušeny spoločníci:
   akad.sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   DOMEX, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Belehradská 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavba a rekonštrukcia pozemných stavieb všetkých druhov
   interiéry a bytová architektúra
   inžinierske siete: elektrické zariadenia NN, hromozvody, vonkajšie vodovody, kanalizácie prístupové cesty, chodníky
   terénne a parkové úpravy
   drobná architektúra
   Noví spoločníci:
   akad.sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia