Utwórz fakturę

Office Equipment - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Office Equipment
Stan W likwidacji
PIN 00603490
TIN 2020804247
Data utworzenia 03 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Office Equipment
Studená 3
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 573,128
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,494
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,494
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,494
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 571,634
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 107,350
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 106,885
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,885
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 465
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 464,284
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 463,985
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 299
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 573,128
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -90,119
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,809
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,809
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 0
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -95,928
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -95,928
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 663,247
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 663,247
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 192,624
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,624
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,091
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 166
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 468,366
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00603490 TIN: 2020804247
 • Zarejestrowana siedziba: Office Equipment, Studená 3, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 styczeń 1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Branislav Králik 4 648 € (80%) Pezinok
  Ing. Pavel Mikuš 1 162 € (20%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   24.02.1999Nové obchodné meno:
   Office Equipment, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   23.02.1999Zrušené obchodné meno:
   Office Equipment, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Králik 1. mája 41 Pezinok
   11.06.1997Noví spoločníci:
   Branislav Králik 1. mája 41 Pezinok
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Králik 1. mája 41 Pezinok
   10.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Krátka Ulbrichtová 5 Bratislava
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   Office Equipment, spol. s r.o.
   05.07.1995Zrušené obchodné meno:
   FAX & COPY , spol. s.r.o.
   01.12.1993Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej techniky, príslušenstva, kancelárskych potrieb a nábytku
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   30.11.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   2.Nákup a predaj spotrebnej elektroniky.
   1.Nákup a predaj výpočtovej, reprografickej a kancelárskej techniky, príslušenstva a kancelárskeho nábytku.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.01.1991Nové obchodné meno:
   FAX & COPY , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   2.Nákup a predaj spotrebnej elektroniky.
   1.Nákup a predaj výpočtovej, reprografickej a kancelárskej techniky, príslušenstva a kancelárskeho nábytku.
   Noví spoločníci:
   Viera Krátka Ulbrichtová 5 Bratislava
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia