Utwórz fakturę

MUSICA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MUSICA
PIN 00603775
TIN 2020293440
Numer VAT SK2020293440
Data utworzenia 08 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MUSICA
Obchodná 22/A
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 176 340 €
Zysk 19 442 €
Dane kontaktowe
E-mail info@musica.sk
Telefon(y) 0254411986
Nr(y) faksu 0254411986
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 226,922
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 75,913
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 75,913
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,196
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 74,717
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 147,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,287
3. Produkty (123) - /194/ 3,287
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 66,086
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 55,456
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,456
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,629
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 78,602
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 140
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 78,462
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,034
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,034
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 226,922
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,161
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,080
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 82,080
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,442
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,745
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,664
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,664
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 115,081
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69,094
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,094
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,818
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 297
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,863
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,016
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,016
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 175,540
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 176,340
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 103,126
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 72,414
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,849
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 46,991
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,590
D. Usług (účtová grupa 51) 80,575
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,407
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,514
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,285
4. Koszty społeczne (527, 528) 608
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 327
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 959
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 959
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,491
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 42,384
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,528
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,433
2. Pozostałe koszty (562A) 2,433
O. Walutowe straty (563) 35
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,519
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,972
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,530
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,530
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,442
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00603775 TIN: 2020293440 Numer VAT: SK2020293440
 • Zarejestrowana siedziba: MUSICA, Obchodná 22/A, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04 01.02.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavol Repa 6 639 € (100%) Karloveská 410/17 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.02.2010Nové sidlo:
   Obchodná 22/A Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.02.2010
   02.02.2010Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zykloya Holding AG Badenerstrasse 555 Zürich Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Plank Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.05.2007
   21.04.2009Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   20.04.2009Zrušené sidlo:
   Zelená 8/I. posch Bratislava 816 42
   29.05.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Plank Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.05.2007
   28.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medlen Súmračná 22 Bratislava 821 02
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Zykloya Holding AG Badenerstrasse 555 Zürich Švajčiarsko
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MUSICA Ges.m.b.H., Webgasse 43 Wien Rakúska republika
   14.05.1997Noví spoločníci:
   MUSICA Ges.m.b.H., Webgasse 43 Wien Rakúska republika
   13.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Franz J Walner Hammerschmidtgase 9/3 Wien Rakúska republika
   23.09.1996Nové sidlo:
   Zelená 8/I. posch Bratislava 816 42
   22.09.1996Zrušené sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 816 42
   19.01.1996Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medlen Súmračná 22 Bratislava 821 02
   18.01.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Smažák Jasovská 41 Bratislava
   13.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Smažák Jasovská 41 Bratislava
   12.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Škoda Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   15.01.1993Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 816 42
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Škoda Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   14.01.1993Zrušené sidlo:
   Leninovo nám. 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti bude hudobné vydavateľstvo, vydávanie LP, MC a CD, taktiež video - príslušenstva prepojená na hudbu a predaj - vybudovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.01.1991Nové obchodné meno:
   MUSICA spol. s .r. o.
   Nové sidlo:
   Leninovo nám. 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti bude hudobné vydavateľstvo, vydávanie LP, MC a CD, taktiež video - príslušenstva prepojená na hudbu a predaj - vybudovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.
   Noví spoločníci:
   Franz J Walner Hammerschmidtgase 9/3 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia