Utwórz fakturę

ISTROS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTROS
PIN 00603830
TIN 2020325725
Numer VAT SK2020325725
Data utworzenia 11 grudzień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ISTROS
Vajnorská 127
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 336 €
Zysk -46 397 €
Dane kontaktowe
E-mail istros@partner.renault.sk
witryna internetowa http://www.renault-istros.sk;http://www.renault.sk
Telefon(y) +421248208646, +421244451515, +421244452060, +421244456900, +421244456904, +421244456905
Telefon(y) kom. +421905467148, +421905922245, +421905922247, +421905922251, +421908799012, +421915785263, +421915990627, +421915771481
Nr(y) faksu 0244452056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,188,437
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 84,704
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 84,704
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,376
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,676
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 21,652
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,103,733
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 71,023
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 48,423
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,600
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,013,119
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,013,119
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,013,119
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,591
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,822
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -231
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,188,437
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -258,832
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,800
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 631,819
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,859
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,859
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -989,913
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 175,323
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,165,236
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,397
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,447,269
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33,373
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26,241
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 7,132
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,148,345
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 759,962
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 759,962
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 41,548
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 74,959
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 229,211
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,665
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 265,551
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,336
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,448
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 288
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33
D. Usług (účtová grupa 51) 7,617
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,387
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,320
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,067
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 203
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 31,335
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,585
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -45,112
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,938
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 325
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 322
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -325
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -45,437
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -46,397
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015