Utwórz fakturę

EURO GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EURO GROUP
PIN 00603864
TIN 2020325285
Numer VAT SK2020325285
Data utworzenia 17 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EURO GROUP
Svoradova 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 100 €
Zysk -3 132 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244454183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,213
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,202
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 664
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 664
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 17,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,013
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,013
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,013
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 525
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 478
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,213
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,185
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 788
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 788
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,480
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,561
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,041
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,132
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,398
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,398
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,681
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,681
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,140
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,577
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,100
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,100
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,122
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 943
D. Usług (účtová grupa 51) 711
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,468
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,468
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,022
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,446
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 150
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -150
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,172
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00603864 TIN: 2020325285 Numer VAT: SK2020325285
 • Zarejestrowana siedziba: EURO GROUP, Svoradova 1, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oľga Kralovičová Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27 30.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oľga Kralovičová 6 639 € (100%) Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.09.2012Nové sidlo:
   Svoradova 1 Bratislava 811 03
   05.09.2012Zrušené sidlo:
   Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
   07.05.2011Nové sidlo:
   Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
   06.05.2011Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   10.08.2010Noví spoločníci:
   Oľga Kralovičová Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 30.06.2010
   09.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 12.04.2010
   24.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 12.04.2010
   23.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.02.2008
   04.12.2008Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   03.12.2008Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   24.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.02.2008
   23.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.11.1992
   Ing. Tomáš Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.02.2008
   01.02.2008Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.02.2008
   12.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   02.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.11.1992
   01.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   02.07.2001Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   01.07.2001Zrušené sidlo:
   Magnetová 2 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   24.08.1995Nové sidlo:
   Magnetová 2 Bratislava 831 04
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   požičovňa stavebnej mechanizácie
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   03.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zriadenie a prevádzka požičovne malej a veľkej stavebnej mechanizácie
   služby spojené s poradenskou činnosťou v oblasti stavebníctva
   zavádzanie nových progresívnych metód v stavebnej výrobe
   výcvik obsluhy stavebnej mechanizácie
   sprostredkovateľské služby v obchode
   služby v oblasti verejného stravovania.
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Matti Koskinen Virusmäentie 93 Turku 203 00 Fínsko
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.12.1990Nové obchodné meno:
   EURO GROUP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriadenie a prevádzka požičovne malej a veľkej stavebnej mechanizácie
   služby spojené s poradenskou činnosťou v oblasti stavebníctva
   zavádzanie nových progresívnych metód v stavebnej výrobe
   výcvik obsluhy stavebnej mechanizácie
   sprostredkovateľské služby v obchode
   služby v oblasti verejného stravovania.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Matti Koskinen Virusmäentie 93 Turku 203 00 Fínsko
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia