Utwórz fakturę

KOPAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOPAX
PIN 00604046
TIN 2020327826
Numer VAT SK2020327826
Data utworzenia 16 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOPAX
Cablkova 3
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 566 778 €
Zysk 21 419 €
Dane kontaktowe
E-mail office@kopax.sk
Telefon(y) 0903971127
Telefon(y) kom. +421911971127, 0903971127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,250,727
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 99,302
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 99,302
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 13,997
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 60,126
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,179
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,148,384
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 90,179
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 59,648
3. Produkty (123) - /194/ 18,343
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,188
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,312
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 9,312
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 438,638
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 57,302
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,302
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 381,216
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 120
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 610,255
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,900
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 591,355
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,041
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,041
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,250,727
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,709
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 551
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -101,982
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -101,982
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,419
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,323,436
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,606
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,606
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,311,554
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,187,165
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,187,165
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100,101
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,135
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,040
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,113
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,276
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,276
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,581,435
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,566,778
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,199,022
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 299,244
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,889
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -14,657
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,280
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,538,131
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,443,034
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 515,410
D. Usług (účtová grupa 51) 136,089
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 334,447
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 245,044
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 81,697
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,706
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,315
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 30,741
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 30,741
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 67,511
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,584
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,647
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 453,965
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100,018
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 100,007
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 100,542
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 100,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 542
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -524
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,123
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,704
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,147
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,557
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604046 TIN: 2020327826 Numer VAT: SK2020327826
 • Zarejestrowana siedziba: KOPAX, Cablkova 3, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25 30.12.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Pažitný 3 983 € (60%) Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
  Ing. Stanislava Pažitná 2 656 € (40%) Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 30.12.1992
   24.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Šalviová 28 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1992
   03.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Šalviová 28 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1992
   02.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Stanislava Pažitná Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislava Baxová Trenčianska 62 Bratislava
   Jozef Pažitný Dohnányho 24 Bratislava
   Ing. Dušan Pažitný Astrová 46 Bratislava
   16.04.1993Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo - kovovýroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľných živností za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   výroba reklamy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Pažitný
   15.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Podnikateľská činnosť v oblasti
   výroby výrobkov z kovových materiálov, prípadne v kombinácii s inými matertiálmi
   kooperačná činnosť s vyššieuvedenou výrobou spojená s inými fyzickými a právnickými osobami
   nákup a predaj výrobkov a materiálov spojených s výrobnou činnosťou od iných resp. iným právnickým a fyzickým osobám
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.01.1991Nové obchodné meno:
   KOPAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cablkova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Podnikateľská činnosť v oblasti
   výroby výrobkov z kovových materiálov, prípadne v kombinácii s inými matertiálmi
   kooperačná činnosť s vyššieuvedenou výrobou spojená s inými fyzickými a právnickými osobami
   nákup a predaj výrobkov a materiálov spojených s výrobnou činnosťou od iných resp. iným právnickým a fyzickým osobám
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislava Baxová Trenčianska 62 Bratislava
   Jozef Pažitný Dohnányho 24 Bratislava
   Ing. Dušan Pažitný Astrová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia