Utwórz fakturę

LINOREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy LINOREX
PIN 00604127
TIN 2020292714
Numer VAT SK2020292714
Data utworzenia 14 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LINOREX
Štefana Králika 7
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 632 230 €
Zysk 181 887 €
Dane kontaktowe
E-mail info@linorex.sk
witryna internetowa http://www.GASTROMARKET.sk
Telefon(y) +421264761457
Nr(y) faksu 0264770575
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,447,146
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 451,385
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 451,385
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 160,074
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 67,174
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,289
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 181,856
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 4,992
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 993,725
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 522,661
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 469,808
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 52,853
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 202,836
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 198,883
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,447
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,436
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 316
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,637
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 268,228
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,323
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 244,905
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,036
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,036
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,447,146
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,246,724
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,081
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,081
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,046,117
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,046,117
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 181,887
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,422
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 677
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 677
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 193,803
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 145,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,287
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,524
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,394
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,586
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,942
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,942
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,638,118
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,632,230
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,563,036
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,079
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,205
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,910
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,399,592
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,957,197
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 54,833
D. Usług (účtová grupa 51) 111,580
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 231,606
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 166,959
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,171
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,476
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,307
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,734
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,734
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,338
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,410
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,587
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 232,638
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 465,505
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,889
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 44
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 44
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,845
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,212
O. Walutowe straty (563) 843
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,369
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,677
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 235,315
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 53,428
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 53,428
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 181,887
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015
 • PIN :00604127 TIN: 2020292714 Numer VAT: SK2020292714
 • Zarejestrowana siedziba: LINOREX, Štefana Králika 7, 84108, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 01.08.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dipl.Ing. Stefan Matucha 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.12.2015Nové predmety činnosti:
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 01.08.2007
   25.04.2002Nové sidlo:
   Štefana Králika 7 Bratislava 841 08
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   14.01.1991Nové obchodné meno:
   LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným