Utwórz fakturę

SERVICE INDUSTRY TRADE LTD. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SERVICE INDUSTRY TRADE LTD.
PIN 00604267
TIN 2020314208
Data utworzenia 22 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SERVICE INDUSTRY TRADE LTD.
Haburská 49/C
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 899 €
Zysk 1 182 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243640511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 59
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 59
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,189
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 63
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 226
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,900
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,248
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,865
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,542
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,502
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,182
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,383
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 69
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,149
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 498
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 397
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 212
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 10,899
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 899
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,140
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 532
C. Usług (účtová grupa 51) 2,192
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,726
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 206
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 684
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -469
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 269
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,759
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,724
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 98
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 98
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -97
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,662
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,182
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604267 TIN: 2020314208
 • Zarejestrowana siedziba: SERVICE INDUSTRY TRADE LTD., Haburská 49/C, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06 23.05.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dagmar Tabačková 6 639 € (100%) Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.11.2007Nové sidlo:
   Haburská 49/C Bratislava 821 01
   21.11.2007Zrušené sidlo:
   Syslia 42 Bratislava 821 05
   23.05.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
   22.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   31.10.1996Nové sidlo:
   Syslia 42 Bratislava 821 05
   30.10.1996Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   "SERVICE INDUSTRY TRADE LTD., spol.s r.o."
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   19.03.1995Zrušené obchodné meno:
   SERVIS INDUSTRY TRADE Ltd. spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných
   investičná činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Hummelova 7 Bratislava
   Alfred Siedlaczek Andres Hofergasse 30 Mauerbach Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1991Nové obchodné meno:
   SERVIS INDUSTRY TRADE Ltd. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných
   investičná činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Hummelova 7 Bratislava
   Alfred Siedlaczek Andres Hofergasse 30 Mauerbach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia