Utwórz fakturę

DENEB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DENEB
PIN 00604429
TIN 2020334888
Numer VAT SK2020334888
Data utworzenia 31 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DENEB
Rybničná 38/N/10425
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 108 903 €
Zysk -4 452 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243711537
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 160,871
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 91,154
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 91,154
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,549
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,573
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 28,032
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,717
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,478
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50,880
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 598
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,381
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,756
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,756
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 364
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 260
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 858
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 843
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 160,871
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,309
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,292
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,271
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,979
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,452
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,562
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40,926
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 36,231
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,695
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 52,431
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,315
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,315
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,507
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,595
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,756
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,258
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 85
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 85
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,020
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 39,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 108,903
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 108,903
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,620
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 106,283
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,106
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,789
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,587
D. Usług (účtová grupa 51) 3,844
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,889
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,547
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,231
4. Koszty społeczne (527, 528) 111
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,598
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,399
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,399
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,203
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,683
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,297
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,063
2. Pozostałe koszty (562A) 1,063
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,234
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,289
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,492
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,452
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604429 TIN: 2020334888 Numer VAT: SK2020334888
 • Zarejestrowana siedziba: DENEB, Rybničná 38/N/10425, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07 31.01.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Karban 6 639 € (100%) Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2009Nové sidlo:
   Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 06
   06.10.2009Zrušené sidlo:
   Roľnícka 261 Bratislava
   03.11.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.01.1991
   02.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   22.06.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   oprava a údržba cestných motorových vozidiel
   zemné práce - búracie, sekacie, kopacie práce
   21.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrotechnických, strojárskych a potravinárskych výrobkov
   21.01.1999Nové obchodné meno:
   DENEB, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   20.01.1999Zrušené obchodné meno:
   DENEB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov
   nákup a predaj elektrotechnických, strojárskych a potravinárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   03.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a potravinárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   DENEB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Roľnícka 261 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia