Utwórz fakturę

R B - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy R B
PIN 00604518
TIN 2020325010
Numer VAT SK2020325010
Data utworzenia 24 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba R B
Priehradná 75
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 285 839 €
Zysk -50 650 €
Dane kontaktowe
E-mail horvath@rb.sk
Telefon(y) 0240201211, 0245259520, 00245259522, 0240201220, 0245259522
Nr(y) faksu 0245259520
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 236,510
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 78,479
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,479
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 13,651
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 57,522
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,306
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 156,850
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,778
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,778
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 136,518
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 136,162
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,162
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 356
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,554
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,200
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,354
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,181
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,181
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 236,510
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,111
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 42,356
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 42,356
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,232
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,232
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,624
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,624
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 48,549
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 48,549
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,650
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,399
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,384
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,714
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,962
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,708
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 163,238
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 62,304
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,304
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,376
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 41,066
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,675
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,128
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -311
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,777
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 285,839
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,056
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 250,797
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,408
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,578
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,133
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 59,482
D. Usług (účtová grupa 51) 95,750
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 155,673
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 113,426
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,761
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,486
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,430
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,130
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,668
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -47,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 96,621
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,397
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,413
2. Pozostałe koszty (562A) 1,413
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 984
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,396
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -49,690
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -50,650
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604518 TIN: 2020325010 Numer VAT: SK2020325010
 • Zarejestrowana siedziba: R B, Priehradná 75, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava 821 07 24.01.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Horváth 11 523 € (27.2%) Rajecká 40 Bratislava 821 07
  Ing. Peter Styk 11 523 € (27.2%) Bratislava 821 02
  Alena Ábelová 11 524 € (27.2%) Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
  Ing. Lýdia Zajíčková 7 786 € (18.4%) Hálova 14 Bratislava-Petržalka 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.2014Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Zajíčková Hálova 14 Bratislava-Petržalka 851 01
   08.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   Lucia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   09.01.2013Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   Lucia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   08.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   03.02.2007Nové obchodné meno:
   R B, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   Alena Ábelová Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   02.02.2007Zrušené obchodné meno:
   R B, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Nová Lipnica 330 Dunajská Lužná
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   10.08.2006Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
   09.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Beňadická 3008/19 Bratislava
   02.07.2003Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Beňadická 3008/19 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Nová Lipnica 330 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.01.1991
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   28.12.1999Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   27.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   16.09.1999Nové sidlo:
   Priehradná 75 Bratislava 821 07
   15.09.1999Zrušené sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 07
   12.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a montáž riadiacich, monitorovacích a automatizačných systémov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
   vývoj meracej a regulačnej techniky, monitorovacích a automatizačných systémov, výroby a spotreby energií
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti racionalizácie výroby a spotreby energií
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky a v oblasti riadiacich, monitorovacích a automatizačných systémov
   kúpa a prenájom systémov a zariadení pre racionalizáciu spotreby a výroby energií a ich komponentov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti so súhlasom autora
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   11.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   výroba, kúpa riadiacich, počítačových a monitorovacích systémov a ich komponentov, za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a servis počítačových systémov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   06.02.1996Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   05.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemických výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   18.04.1995Nové sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 07
   17.04.1995Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava
   02.09.1993Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemických výrobkov
   konzultačná, poradenská činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   výroba, kúpa riadiacich, počítačových a monitorovacích systémov a ich komponentov, za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a servis počítačových systémov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie na zákazku
   Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj riadiacich, monitorovacích a počítačových systémov
   konzultačná, poradenská a obchodná činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   obchodná činnosť v oblasti riadiacich a počítačových systémov a ich komponentov
   programové vybavenie k riadiacim a osobným počítačom
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   zahraničnoobchodnú činnosť
   /vývoz a dovoz vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb/
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.01.1991Nové obchodné meno:
   R B, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj riadiacich, monitorovacích a počítačových systémov
   konzultačná, poradenská a obchodná činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   obchodná činnosť v oblasti riadiacich a počítačových systémov a ich komponentov
   programové vybavenie k riadiacim a osobným počítačom
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   zahraničnoobchodnú činnosť
   /vývoz a dovoz vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb/
   Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia