Utwórz fakturę

S - TOURS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S - TOURS
PIN 00604526
TIN 2020295013
Numer VAT SK2020295013
Data utworzenia 14 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S - TOURS
Laurinská 2
81499
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 286 045 €
Zysk 277 €
Dane kontaktowe
E-mail mackova@s-tours.sk
Telefon(y) 0252621203, 0254431802, 0262521201
Nr(y) faksu 0254435517
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 18,050
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 18,050
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,308
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,289
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 26,150
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,950
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,261
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,486
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 109,339
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,685
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 29,343
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 40,241
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -51,815
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 277
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,654
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,111
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 79,360
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,987
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 41,289
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,353
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,731
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 286,045
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 281,042
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 40
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,963
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 284,365
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,656
C. Usług (účtová grupa 51) 245,561
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,013
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 258
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 57
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,820
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,680
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 31,825
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 446
N. Walutowe straty (563) 47
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 399
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -442
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,238
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 277
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604526 TIN: 2020295013 Numer VAT: SK2020295013
 • Zarejestrowana siedziba: S - TOURS, Laurinská 2, 81499, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01 17.04.1997
  Mgr. Eleonóra Muňková Slepá 4045/4 Bratislava 811 01 18.01.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Eva Macková 3 319 € (50%) Višňová 7/A Bratislava 831 01
  Mgr. Eleonóra Fedorová 3 319 € (50%) Slepá 4 Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.03.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   09.02.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene az slovenskú menu v hotovosti
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eleonóra Muňková Slepá 4045/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.01.2005
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.02.1991
   23.12.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.04.1997
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.02.1991
   22.12.2004Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Slepá 4 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   18.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Slepá 4 Bratislava
   17.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   André Lankisch Lemnického 3 Praha Česká republika
   16.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Macko Na Revíne 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   S - TOURS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 814 99
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.02.1993Zrušené obchodné meno:
   S - TOUR, spoločnosť s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.02.1991Nové obchodné meno:
   S - TOUR, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Macko Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   André Lankisch Lemnického 3 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia