Utwórz fakturę

INS- inštalačná stavebná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INS- inštalačná stavebná
PIN 00604542
TIN 2020300546
Numer VAT SK2020300546
Data utworzenia 23 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INS- inštalačná stavebná
Zátišie 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 628 374 €
Zysk 197 753 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244454342
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,557,483
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 59,933
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 59,933
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 32
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 59,901
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 916,535
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 114,972
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 114,972
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 440,919
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 384,253
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,253
2. Wartość netto kontraktu (316A) 45,846
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,220
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 360,644
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,206
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 355,438
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 581,015
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,281
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 451,763
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 126,971
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,557,483
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 943,827
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,264
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,264
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,882
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,882
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 21,514
2. Inne fundusze (427, 42X) 21,514
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 706,414
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 706,414
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197,753
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 492,473
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,785
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,270
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,515
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 458,626
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 268,341
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,341
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 143,138
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,172
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,821
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,620
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 534
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,062
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,062
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 121,183
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 121,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,613,671
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,628,374
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,613,671
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,472
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,231
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,349,981
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,509,842
D. Usług (účtová grupa 51) 1,377,987
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 390,466
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 286,796
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 97,069
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,601
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,457
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,167
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,167
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 20,391
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,671
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 278,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 725,842
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,509
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 687
2. Pozostałe koszty (562A) 687
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,820
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,474
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 259,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 62,166
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,166
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 197,753
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604542 TIN: 2020300546 Numer VAT: SK2020300546
 • Zarejestrowana siedziba: INS- inštalačná stavebná, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11 23.08.1993
  Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27 13.01.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Starosta 7 121 € (50%) Dunajská 20 Nitra 949 11
  Ing. Karel Rýz 7 121 € (50%) Železničná 11 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.06.2014Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - v oblasti elektrických zariadení
   10.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   28.04.2006Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   13.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 23.08.1993
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   12.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   25.08.1999Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Martanovičova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie elektroinštalačných prác
   montáž, opravy, revízie plynových zariadení: montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie tlakových zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   22.08.1993Zrušené obchodné meno:
   INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných prác v plnom rozsahu v oblasti údržby, rekonštrukcie, investičnej výstavby a súvisiacej prepravnej činnosti pre tieto práce
   2/ montáž, opravy, plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   3/ montáž, opravy tlakových zariadení
   4/ montáž, opravy elektroinštalačných prác
   5/ technicko-poradenská činnosť v oblasti stavebných prác
   6/ vykonávanie obchodnej činnosti, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Černý Februárového víťazstva 2420/2 Malacky
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Pavel Husárik Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Junova 10 Bratislava
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1991Nové sidlo:
   Martanovičova 19 Bratislava
   16.07.1991Zrušené sidlo:
   Júnova 10 Bratislava
   23.01.1991Nové obchodné meno:
   INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Júnova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných prác v plnom rozsahu v oblasti údržby, rekonštrukcie, investičnej výstavby a súvisiacej prepravnej činnosti pre tieto práce
   2/ montáž, opravy, plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   3/ montáž, opravy tlakových zariadení
   4/ montáž, opravy elektroinštalačných prác
   5/ technicko-poradenská činnosť v oblasti stavebných prác
   6/ vykonávanie obchodnej činnosti, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Noví spoločníci:
   Štefan Černý Februárového víťazstva 2420/2 Malacky
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Pavel Husárik Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Junova 10 Bratislava
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia