Utwórz fakturę

AURUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AURUS
PIN 00604551
TIN 2020317079
Numer VAT SK2020317079
Data utworzenia 24 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AURUS
Trnavská 80
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 992 021 €
Zysk 87 884 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244373674, +421244373876, +421244373893, +421244373929, +421244373942
Nr(y) faksu 0376503206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 337,469
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 93,253
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93,253
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 23,900
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 58,043
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,310
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 238,784
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,597
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 393
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,204
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,629
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 13,629
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,629
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 127,016
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 81,171
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,171
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,722
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,123
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 95,542
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,334
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 88,208
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,432
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 454
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,479
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,499
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 337,469
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,067
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -725
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -725
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,884
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,348
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,328
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,328
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 219,841
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,517
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,517
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 143,394
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,434
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,389
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,737
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 370
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,179
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,179
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 54
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 991,664
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 992,021
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 50,024
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 941,641
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 338
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,337
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,888
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,564
D. Usług (účtová grupa 51) 621,360
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 147,993
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,768
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,124
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,101
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,711
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,422
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,422
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 240
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 113,684
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 288,853
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 750
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 737
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,179
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,163
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,429
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 110,255
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,371
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,371
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 87,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604551 TIN: 2020317079 Numer VAT: SK2020317079
 • Zarejestrowana siedziba: AURUS, Trnavská 80, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 24.01.1991
  Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42 24.01.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Stanislav Klimo 3 983 € (20%) Istrijská 93 Bratislava 841 07
  Blažej Orbán 3 983 € (20%) Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
  RNDr. Igor Kravár 3 983 € (20%) Bratislava 841 02
  RNDr. Rudolf Levčík 3 983 € (20%) Slnečná 674/14 Dunajská Lužná 900 42
  RNDr. Róbert Sýkora 3 983 € (20%) Suché Miesto 1930/19 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.2009Noví spoločníci:
   Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
   RNDr. Róbert Sýkora Suché Miesto 1930/19 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42 Vznik funkcie: 24.01.1991
   21.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   26.01.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, konferencii a školení v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   25.01.2007Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   16.11.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Rudolf Levčík Slnečná 674/14 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra 900 01
   RNDr. Rudolf Levčík časť Jánošíková 674 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   27.08.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.01.1991
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   26.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo P. Horova 10 Bratislava 841 07
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   27.09.2001Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo P. Horova 10 Bratislava 841 07
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   26.09.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava 841 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   07.06.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra 900 01
   RNDr. Rudolf Levčík časť Jánošíková 674 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava 841 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   08.10.1993Nové sidlo:
   Trnavská 80 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   07.10.1993Zrušené sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 21
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Tomášikova 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   RNDr. Jaromír Mráz Vilová 25 Bratislava
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1992Nové sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 21
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku /nevzťahuje sa na činnosť podľa autorského zákona/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti produktov software, hardware a počítačového príslušenstva
   výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
   poradenstvo - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   03.06.1992Zrušené sidlo:
   Jelšova 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ vývoj software
   b/ konzultačné služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky
   c/ sprostredkovanie a predaj software produktov
   d/ výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky.
   24.01.1991Nové obchodné meno:
   AURUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jelšova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ vývoj software
   b/ konzultačné služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky
   c/ sprostredkovanie a predaj software produktov
   d/ výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Tomášikova 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   RNDr. Jaromír Mráz Vilová 25 Bratislava
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia