Utwórz fakturę

REMARK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REMARK
PIN 00604674
TIN 2020312019
Numer VAT SK2020312019
Data utworzenia 10 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMARK
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 854 505 €
Zysk 79 790 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253413522
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,361,860
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 135,829
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 135,829
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 26,628
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 94,554
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,647
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,219,702
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,263
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,263
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,121,268
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,116,682
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,116,682
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,420
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 97,171
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,334
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 91,837
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,329
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,329
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361,860
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,099,191
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,163
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,163
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,010,598
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,010,598
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,790
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,262,669
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 45,544
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 40,562
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,326
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,656
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 55,823
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,562
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,562
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,396
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,582
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,795
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,570
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,918
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,302
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,302
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,152,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,854,545
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,854,505
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,825,857
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,648
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,715,126
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,321,461
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,972
D. Usług (účtová grupa 51) 119,903
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 197,324
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 122,888
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 27,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,311
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,125
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,550
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 50,812
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 50,812
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,103
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,001
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 139,379
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 386,521
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 34,342
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28,922
2. Pozostałe koszty (562A) 28,922
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -34,301
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 105,078
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,288
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,240
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 48
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 79,790
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604674 TIN: 2020312019 Numer VAT: SK2020312019
 • Zarejestrowana siedziba: REMARK, Priemyselná 6, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava 03.04.1996
  Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava 29.10.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Černák 2 258 € (34%) Zelinárska 2 Bratislava
  Ing. Renáta Mračnová 2 191 € (33%) Na Hrebienku 34 Bratislava
  Ing. Zoltán Černák 2 191 € (33%) Miletičova 26 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2006Nové obchodné meno:
   REMARK spol. s r.o.
   18.12.2006Zrušené obchodné meno:
   REMARK spol. s.r.o
   16.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava Vznik funkcie: 03.04.1996
   Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava Vznik funkcie: 29.10.2001
   15.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Renáta Černáková Na Hrebienku 34 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Černáková Na Hrebienku 34 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   28.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   01.08.1994Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   31.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   14.04.1994Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnostami
   sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   13.04.1994Zrušené sidlo:
   Bojnicka 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných operácií
   realitná kancelária
   výrobná kooperácia v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a stavebnej výroby
   poradenská činnosť pri výbere výrobných programov
   komplexné zabezpečenie výstav
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   služby v organizovaní zdravotnej rehabilitácie a v športe
   sprostredkovacie služby v oblasti domáceho cestovného ruchu
   reklamná a propagačná a sprostredkovateľská činnosť a výroba video
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1990Nové obchodné meno:
   REMARK spol. s.r.o
   Nové sidlo:
   Bojnicka 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných operácií
   realitná kancelária
   výrobná kooperácia v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a stavebnej výroby
   poradenská činnosť pri výbere výrobných programov
   komplexné zabezpečenie výstav
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   služby v organizovaní zdravotnej rehabilitácie a v športe
   sprostredkovacie služby v oblasti domáceho cestovného ruchu
   reklamná a propagačná a sprostredkovateľská činnosť a výroba video
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia