Utwórz fakturę

INGOTTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Nazwa firmy INGOTTO
PIN 00609196
TIN 2020327837
Numer VAT SK2020327837
Data utworzenia 12 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INGOTTO
Podunajská 25
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 295 251 €
Zysk 33 735 €
Dane kontaktowe
E-mail ingotto@ingotto.sk
witryna internetowa http://www.ingotto.sk
Telefon(y) +421245257422
Telefon(y) kom. +421903954217
Nr(y) faksu 0245257423
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 530,511
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 259,616
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 259,616
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 185,766
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 73,850
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 269,448
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 171,736
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,504
3. Produkty (123) - /194/ 189
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 164,043
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 92,250
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 84,816
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,816
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,784
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 650
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,462
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,932
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 530
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,447
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,447
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 530,511
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 254,197
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 46,471
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 46,471
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,647
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 169,344
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 169,344
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,735
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,314
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 53,541
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 871
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 52,670
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 10,675
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 126,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117,219
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,219
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,058
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,093
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 100
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,772
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -980
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 586
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 586
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,250
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,295,251
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,219,676
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 753
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,537
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,848
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,437
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,245,924
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 794,103
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,454
D. Usług (účtová grupa 51) 344,232
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 64,144
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,897
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,271
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,976
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 928
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,644
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,644
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 268
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,151
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 49,327
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 120,177
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,392
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,086
2. Pozostałe koszty (562A) 4,086
O. Walutowe straty (563) 352
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,954
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,392
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,935
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,200
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,200
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,735
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016
 • PIN :00609196 TIN: 2020327837 Numer VAT: SK2020327837
 • Zarejestrowana siedziba: INGOTTO, Podunajská 25, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Otakar Straka Bratislava 821 06 12.03.1991
  Tatiana Straková Bratislava 821 06 08.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Otakar Straka 23 236 € (50%) Bratislava 821 06
  Tatiana Straková 11 618 € (25%) Bratislava 821 06
  Katarína Hughes Straka 11 618 € (25%) Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2016Noví spoločníci:
   Katarína Hughes Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   04.03.2009Noví spoločníci:
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.03.1991
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 08.10.1996
   04.02.1997Noví spoločníci:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.08.1993Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov, zariadení a súčiastok s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   12.03.1991Nové obchodné meno:
   INGOTTO, spol. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným