Utwórz fakturę

L.S.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Nazwa firmy L.S.M.
PIN 00613258
TIN 2020362663
Numer VAT SK2020362663
Data utworzenia 22 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L.S.M.
90024
Kostolná Veľký Biel
Financial information
Sprzedaż i dochody 666 237 €
Zysk -311 087 €
Dane kontaktowe
E-mail lsm@lsm.sk
witryna internetowa http://www.lsm.sk
Telefon(y) +421245916308
Telefon(y) kom. +421903447455, +421911452089, +421911457047
Nr(y) faksu 025650732
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,551,161
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 835,556
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 835,556
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 167,114
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 668,442
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 712,180
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 578,022
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 79,796
3. Produkty (123) - /194/ 355,677
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 142,549
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 117,496
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 117,235
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,235
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,662
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,372
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,290
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,425
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,425
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,551,161
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 797,673
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,784
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,531
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,531
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 7,744
2. Inne fundusze (427, 42X) 7,744
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,080,062
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,080,062
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -311,087
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 624,424
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,635
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,635
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 23,391
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 594,327
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 151,698
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 151,698
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 403,879
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,539
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,943
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,476
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,792
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,071
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,071
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 129,064
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 129,064
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 544,425
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 666,237
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 137,503
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 384,429
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,494
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 77,873
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,438
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 973,483
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 120,211
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 367,935
D. Usług (účtová grupa 51) 59,091
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 212,485
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 149,021
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,373
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,091
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,272
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 199,859
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 199,859
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,630
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -307,246
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,062
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,843
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,486
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,486
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 357
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,840
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -311,086
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -311,087
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016