Utwórz fakturę

Družstvo PROJEKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Družstvo PROJEKO
PIN 00643106
TIN 2020878310
Data utworzenia 01 February 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Družstvo PROJEKO
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 400 €
Zysk -650 €
Dane kontaktowe
E-mail batorye@post.sk
Telefon(y) +421243413611
Telefon(y) kom. +421903452091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 283
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 283
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 283
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 283
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 283
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -197
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 995
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,202
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,202
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -650
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,400
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,525
D. Usług (účtová grupa 51) 10,492
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -125
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -92
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 45
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -45
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -170
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -650
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643106 TIN: 2020878310
 • Zarejestrowana siedziba: Družstvo PROJEKO, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Edita Bátoryová predseda Astrova 56 Bratislava 821 01 31.05.2000
  Ing. Ján Sloboda podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02 31.05.2000
  Gabriela Trpínová členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06 31.05.2000
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná činnosť v stavebníctve
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   31.05.2000Nové sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   30.05.2000Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   16.08.1994Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   15.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   18.11.1993Nové predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   17.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   Družstvo PROJEKO
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava