Utwórz fakturę

Autoservis Malacky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Autoservis Malacky
PIN 00643211
TIN 2020356910
Numer VAT SK2020356910
Data utworzenia 11 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Autoservis Malacky
Brnenská 2
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 86 624 €
Zysk 14 761 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905319933
Telefon(y) kom. 0905319933
Date of updating data: 08.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 244,995
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,164
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,164
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 19,435
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 45,729
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 178,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,284
4. Zwierzęta (124) - /195/ 830
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,454
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 152,598
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,801
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,801
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 138,682
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,110
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 62
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,048
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 839
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 244,995
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,574
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 330,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 330,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,497
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,497
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -296,684
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -296,684
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,761
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,021
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 195,021
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,846
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,846
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 185,047
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,128
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 400
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 400
Date of updating data: 08.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 86,291
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 86,624
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 86,291
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 333
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,452
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,175
D. Usług (účtová grupa 51) 32,682
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,084
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,368
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,368
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,172
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,434
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 723
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 723
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -721
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,451
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,690
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,690
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,761
Date of updating data: 08.01.2016
Date of updating data: 08.01.2016