Utwórz fakturę

PRESTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRESTO
PIN 00643246
TIN 2020294265
Numer VAT SK2020294265
Data utworzenia 31 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRESTO
Dlhé diely I/17a
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 235 451 €
Zysk 3 501 €
Dane kontaktowe
E-mail presto@presto.sk
Telefon(y) 0253631535, 0255574221, 0265412544, 0265412545
Nr(y) faksu 0265412544
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 72,423
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,307
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43,396
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 43,396
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,336
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,232
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,232
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 104
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,575
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,159
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,416
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 72,423
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,164
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,354
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 5,354
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 498
2. Inne fundusze (427, 42X) 498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,895
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,895
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,501
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,259
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,716
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,716
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,543
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,735
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,735
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,734
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,156
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,164
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 235,429
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 235,451
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 234,052
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,377
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 229,306
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 151,320
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,914
D. Usług (účtová grupa 51) 29,765
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,450
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,061
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,308
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,081
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 253
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 302
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 302
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,301
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,430
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,657
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,657
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,655
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,490
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 989
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 989
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643246 TIN: 2020294265 Numer VAT: SK2020294265
 • Zarejestrowana siedziba: PRESTO, Dlhé diely I/17a, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava 17.07.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľudmila Gregušová 18 257 € (91.7%) Dlhé diely I/17a Bratislava
  Ing. Jozef Greguš 1 660 € (8.3%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.03.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Greguš Jamnického 2 Bratislava Skončenie funkcie: 10.12.2002
   02.03.1999Nové sidlo:
   Dlhé diely I/17a Bratislava 841 05
   01.03.1999Zrušené sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   17.07.1995Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava
   Ing. Jozef Greguš Jamnického 2 Bratislava Skončenie funkcie: 10.12.2002
   16.07.1995Zrušené sidlo:
   Na Hrádzi 44 Bratislava - mestská časť Čunovo
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   Obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou obchodných činností, ktorých realizáciu si vyhradzuje štát ČSFR.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Gregušová Homolova 21 Bratislava
   Ing. Peter Mago Zetkinovej 32 Bratislava
   Ing. Marcela Žáková Zetkinovej 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   PRESTO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Hrádzi 44 Bratislava - mestská časť Čunovo
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   Obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou obchodných činností, ktorých realizáciu si vyhradzuje štát ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Greguš Dlhé diely I/17a Bratislava
   Ing. Ľudmila Gregušová Homolova 21 Bratislava
   Ing. Peter Mago Zetkinovej 32 Bratislava
   Ing. Marcela Žáková Zetkinovej 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia