Utwórz fakturę

ALPE ADRIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALPE ADRIA
PIN 00643335
TIN 2020297158
Data utworzenia 05 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALPE ADRIA
Panenská 24
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 792 €
Zysk 898 €
Dane kontaktowe
E-mail alpe.adria@stonline.sk
Telefon(y) 0903265576
Telefon(y) kom. 0903265576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,091
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,091
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,390
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,390
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,390
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 701
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 701
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,091
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,656
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 81,643
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -107,168
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,826
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -129,994
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 898
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,747
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 87
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 87
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,660
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,300
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,823
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,792
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,792
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 187
D. Usług (účtová grupa 51) 505
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,100
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -692
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 722
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 722
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -722
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,378
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 898
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643335 TIN: 2020297158
 • Zarejestrowana siedziba: ALPE ADRIA, Panenská 24, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10 04.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  G.P.U. Buchprüfungs-Beratungs-und Treuhandgesellschaft m.b.H. 13 280 € (100%) Fieberbrunn 6391 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.09.1996
   15.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10
   26.04.2000Nové obchodné meno:
   ALPE ADRIA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   G.P.U. Buchprüfungs-Beratungs-und Treuhandgesellschaft m.b.H. Dorfstrasse 12 Fieberbrunn 6391 Rakúska republika
   25.04.2000Zrušené obchodné meno:
   ALPE ADRIA, daňovo-poradenská spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Alpe - Adria Wirtschaftstreuhand G.m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   04.09.1996Noví spoločníci:
   Alpe - Adria Wirtschaftstreuhand G.m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10
   03.09.1996Zrušeny spoločníci:
   BLG Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dáša Líšková 448 Opatovce nad Nitrou 972 02
   17.11.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dáša Líšková 448 Opatovce nad Nitrou 972 02
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Červinková Furdekova 19 Bratislava
   21.07.1993Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   semináre, prednášky v oblasti ekonomiky
   vedenie účtovnej agendy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Silvia Červinková Furdekova 19 Bratislava
   20.07.1993Zrušené sidlo:
   Kl. Zetkinovej 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v daňových veciach
   konzultácie k vedeniu účtovných kníh, vedenie účtovných kníh fyzickým a právnickým osobám
   auditorská činnosť
   riešenie komplexných finančno-právnych otázok fyzickým a právnickým osobám
   prednášková činnosť k vyššie uvedeným bodom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1991Nové obchodné meno:
   ALPE ADRIA, daňovo-poradenská spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kl. Zetkinovej 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v daňových veciach
   konzultácie k vedeniu účtovných kníh, vedenie účtovných kníh fyzickým a právnickým osobám
   auditorská činnosť
   riešenie komplexných finančno-právnych otázok fyzickým a právnickým osobám
   prednášková činnosť k vyššie uvedeným bodom
   Noví spoločníci:
   BLG Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia