Utwórz fakturę

TEAM T - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy TEAM T
PIN 00643351
TIN 2020290756
Numer VAT SK2020290756
Data utworzenia 10 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEAM T
Tuhovská 1
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 025 €
Zysk 9 815 €
Dane kontaktowe
E-mail teamt@ba.psg.sk
Telefon(y) 0265440426
Nr(y) faksu 0265440428
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,750
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,750
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,750
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,631
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 886
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,114
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,584
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 29,381
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -263,240
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 52,554
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -332,249
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,815
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 292,621
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 272,607
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 15,586
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,992
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,740
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,854
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,328
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,025
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 933
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 29,453
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,639
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,068
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 933
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,930
C. Usług (účtová grupa 51) 15,221
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,000
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -357
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,957
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,302
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,182
M. Koszty oprocentowania (562) 2,032
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,182
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,775
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,815
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016