Utwórz fakturę

MICROTRI Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MICROTRI Bratislava
PIN 00643629
TIN 2020318399
Numer VAT SK2020318399
Data utworzenia 11 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MICROTRI Bratislava
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 482 627 €
Zysk 98 325 €
Dane kontaktowe
E-mail office@microtri.sk
witryna internetowa http://www.microtri.rs
Telefon(y) +421243635733, +421243635732, +421243335168, +421243294415
Nr(y) faksu 0243335168
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,523,024
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 414,940
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 414,940
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,186
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 90,595
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 318,159
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,106,784
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 178,001
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 31,622
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 7,597
3. Produkty (123) - /194/ 136,372
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,410
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 688,334
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 540,566
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 522,350
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147,526
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 242
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 240,449
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,933
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 234,516
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,300
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,300
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,523,024
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,305
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 346,811
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 346,811
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,749
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,749
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -448,580
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -448,580
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,325
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,502,580
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,077
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,017
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 52,935
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,125
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,401,221
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,335,018
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,202,111
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,907
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,241
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,379
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,721
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,807
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,055
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,932
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,932
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,350
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 139
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,234,155
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,482,627
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,881,330
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,352,825
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -26,904
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,104
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 269,272
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,320,215
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,720,319
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,519,844
D. Usług (účtová grupa 51) 466,560
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 462,323
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 326,533
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 114,371
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,419
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,710
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 136,925
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 136,925
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,364
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,170
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 162,412
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 500,528
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 113
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 75
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 75
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,046
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,323
2. Pozostałe koszty (562A) 6,323
O. Walutowe straty (563) 3,160
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 23,563
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,933
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 129,479
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 31,154
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 31,780
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -626
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 98,325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643629 TIN: 2020318399 Numer VAT: SK2020318399
 • Zarejestrowana siedziba: MICROTRI Bratislava, Seberíniho 1, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02 27.07.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Zečevič 1 328 € (0.4%) Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02
  MICROTRI, d.o.o. 345 483 € (99.6%) Belehrad 110 00 Srbská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02
   26.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Haburská 20 Bratislava 821 01
   15.01.2005Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   MICROTRI, d.o.o. Karadjordjeva 65/II Belehrad 110 00 Srbská republika
   14.01.2005Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   17.05.2001Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   Noví spoločníci:
   Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 01
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Haburská 20 Bratislava 821 01
   16.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   čaluníctvo
   poradenská činnosť v oblasti softwaru, výpočtovej a kancelárskej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   22.12.1998Noví spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   21.12.1998Zrušeny spoločníci:
   firma MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviova 46 Bratislava
   27.11.1996Nové predmety činnosti:
   čaluníctvo
   10.02.1993Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti softwaru, výpočtovej a kancelárskej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Rovčaninová Šalviova 46 Bratislava
   09.02.1993Zrušené sidlo:
   Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   e/ zahranično-obchodná činnosť v uvedenej oblasti
   d/ poradenská, zastupiteľská, sprostredkovateľská a propagačná činnosť, ako aj poskytovanie iných služieb v oblasti ekonomických činností podnikov
   c/ projektovanie, obchod, inštalácia a servis príslušnej telekomunikačnej a kancelárskej techniky
   b/ inžiniering, vývoj, výroba, obchod, montáž a servis počítačov, vrátane všetkých perigérnych zariadení, ako aj zákazníkom špecifikovaných počítačových sietí /systémov na automatizovaný zber a spracovanie údajov/ pre komplexné riadenie organizácií vo všetkých odvetviach hospodárstva
   a/ vývoj, výroba, obchod, inštalácia a servis ekonomicky orientovaných softverových programov a systémov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.04.1991Nové obchodné meno:
   MICROTRI Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šalviová 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   e/ zahranično-obchodná činnosť v uvedenej oblasti
   d/ poradenská, zastupiteľská, sprostredkovateľská a propagačná činnosť, ako aj poskytovanie iných služieb v oblasti ekonomických činností podnikov
   c/ projektovanie, obchod, inštalácia a servis príslušnej telekomunikačnej a kancelárskej techniky
   b/ inžiniering, vývoj, výroba, obchod, montáž a servis počítačov, vrátane všetkých perigérnych zariadení, ako aj zákazníkom špecifikovaných počítačových sietí /systémov na automatizovaný zber a spracovanie údajov/ pre komplexné riadenie organizácií vo všetkých odvetviach hospodárstva
   a/ vývoj, výroba, obchod, inštalácia a servis ekonomicky orientovaných softverových programov a systémov
   Noví spoločníci:
   firma MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia