Utwórz fakturę

CDS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Nazwa firmy CDS
PIN 00643637
TIN 2020315946
Numer VAT SK2020315946
Data utworzenia 11 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CDS
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 655 495 €
Zysk 73 200 €
Dane kontaktowe
E-mail cdsba@mail.t-com.sk
witryna internetowa http://www.cds.sk
Telefon(y) kom. +421903725549
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 128,532
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,451
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,451
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,451
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 85,081
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,202
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,163
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,163
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 39
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,879
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,465
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 128,532
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -125,091
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,002
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,002
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 121,061
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -327,054
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 172,739
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -499,793
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,200
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 253,623
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 332
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 332
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 225,140
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,488
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,488
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,961
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,566
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,671
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,156
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,298
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,307
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,307
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,844
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 581,772
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 655,495
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,564
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 580,208
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,473
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 559,483
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,179
D. Usług (účtová grupa 51) 73,011
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 418,230
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 321,323
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 96,202
4. Koszty społeczne (527, 528) 705
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,679
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,901
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,901
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,483
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 96,012
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 453,582
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,073
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 819
2. Pozostałe koszty (562A) 819
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 254
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,073
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 94,939
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,739
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,739
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 73,200
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016
 • PIN :00643637 TIN: 2020315946 Numer VAT: SK2020315946
 • Zarejestrowana siedziba: CDS, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 11.02.1991
  Ing. Milan Meliš Trenčín 911 01 11.02.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tomáš Kylián 3 501 € (50%) Úprkova 35 Bratislava 811 04
  Ing. Milan Meliš 3 501 € (50%) Trenčín 911 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.07.2008Nové predmety činnosti:
   úprava, údržba a výsadba zelene na voľných a parkových plochách - záhradnícke práce
   12.07.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinfekcie
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.02.1991
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.02.1991
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   CDS, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   služby práčovnícke a čistiarenské
   stravovacie a reštauračné služby
   23.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným