Utwórz fakturę

CDS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CDS
PIN 00643637
TIN 2020315946
Numer VAT SK2020315946
Data utworzenia 11 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CDS
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 53 395 €
Zysk 1 706 €
Dane kontaktowe
E-mail cdsba@mail.t-com.sk
witryna internetowa http://www.cds.sk
Telefon(y) kom. +421903725549
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 112,697
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,329
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,329
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,329
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,853
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 79,823
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,823
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,823
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,030
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,289
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 741
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 515
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 515
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 112,697
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,290
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,002
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,002
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 121,062
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -328,760
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 171,033
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -499,793
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,706
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,078
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,562
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,562
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 248,753
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,665
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,665
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 40,162
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,233
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31,363
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 101,846
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,484
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,117
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,117
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,646
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25,909
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 25,909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,395
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 53,395
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 313
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 53,082
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,553
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,340
D. Usług (účtová grupa 51) 5,547
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,289
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,344
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,906
4. Koszty społeczne (527, 528) 39
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,842
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,508
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 30
2. Pozostałe koszty (562A) 30
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 26
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,786
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 80
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 80
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643637 TIN: 2020315946 Numer VAT: SK2020315946
 • Zarejestrowana siedziba: CDS, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 11.02.1991
  Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 11.02.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tomáš Kylián 2 334 € (33.3%) Úprkova 35 Bratislava 811 04
  Ing. Milan Meliš 2 334 € (33.3%) Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
  Ing. Ivan Kubáň 2 334 € (33.3%) Vážska 11 Piešťany 921 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.07.2008Nové predmety činnosti:
   úprava, údržba a výsadba zelene na voľných a parkových plochách - záhradnícke práce
   12.07.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinfekcie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Vážska 11 Piešťany 921 01
   11.07.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.02.1991
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.02.1991
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   05.02.1999Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   CDS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   služby práčovnícke a čistiarenské
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   28.05.1996Zrušené obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   23.03.1993Nové obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   22.03.1993Zrušené obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1991Nové obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia