Utwórz fakturę

ASSISTA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASSISTA Slovakia
PIN 00643661
TIN 2020292681
Numer VAT SK2020292681
Data utworzenia 04 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASSISTA Slovakia
Tajovského 7
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 636 818 €
Zysk 92 218 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,258,094
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 565,560
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 565,560
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 315,343
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 170,894
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 79,323
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 689,628
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 672,332
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 657,487
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 657,487
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 14,027
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 818
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,296
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,296
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,906
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,906
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,094
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 526,985
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 427,464
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 427,464
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,218
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 731,109
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 67,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 657,839
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 627,408
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 627,408
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,420
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,100
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,911
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,770
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,770
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 636,818
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 577,887
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,850
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,664
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 512,146
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 405,279
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,324
D. Usług (účtová grupa 51) 91,562
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 105,171
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 75,697
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,943
4. Koszty społeczne (527, 528) 531
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,291
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,125
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,125
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -154,459
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,853
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 124,672
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,572
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,609
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 945
2. Pozostałe koszty (562A) 945
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,664
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,592
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 119,080
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,862
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,862
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 92,218
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643661 TIN: 2020292681 Numer VAT: SK2020292681
 • Zarejestrowana siedziba: ASSISTA Slovakia, Tajovského 7, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 February 1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michael Weidenauer 1 328 € (20%) Bisamberg 2102 Rakúska republika
  Lindeck - Pozza GmbH 5 311 € (80%) Wien 1190 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.02.2007Nové sidlo:
   Tajovského 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza dlhodobý pobyt na území SR : Tajovského 7 Bratislava 811 04
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza Rudolf - Kassner - Gasse 32 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 43 Bratislava
   05.08.2006Noví spoločníci:
   Michael Weidenauer Zöchgasse 20/3 Bisamberg 2102 Rakúska republika
   Lindeck - Pozza GmbH Dőblinger Hauptstraße 95 Wien 1190 Rakúska republika
   04.08.2006Zrušeny spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   11.03.2004Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   16.01.2004Nové obchodné meno:
   ASSISTA Slovakia, s.r.o.
   15.01.2004Zrušené obchodné meno:
   LB Technology, spol.s.r.o.
   16.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza Rudolf - Kassner - Gasse 32 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 43 Bratislava
   15.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   21.01.1997Nové sidlo:
   Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   20.01.1997Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   24.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   23.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom, zdravotnícko-technického zariadenia, - elektrotechnického meracieho zariadenia - softwaru, - reagencií a materiálov pre zdravotnícke laboratóriá (chemikálie slúžiace na chemické analýzy) , profesionálnych zariadení pre výrobu filmov a videoprodukcie, filmov a filmových materiálov
   . Výrobná činnosť: vlastná výroba hardwaru, kompletácia, zabezpečenie servisu a to včítane softwa ru, ktorý firma bude hotový dovážať
   Sprostredkovateľská činnosť: sprostredkovateľská činnosť v oblasti vyššie uvedených aktivít spoločnosti,ako aj vykonávanie činnosti mimo sféry týchto aktivít, podielanie sa na zakladaní, kúpe, podnikaní iných firiem
   FMZO Praha povolilo rozhodnutím zo dňa 17.12.1990 pod č.j. 13/1590/To/90, reg.č. 108005465 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu: a) sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom organizácie na účet čs. osôb b) vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaných pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v odseku a) rozsahu povolenia c) dovozy vecí pre zabezpečovanie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. d)poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: technicko-poradenskej činnosti, technického servisu, prevádzkovanie konsignačného skladu e)prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Erich Lindeck-Pozza - obchodný vedúci Rudolf Kassnergasse 32 Wien Rakúska republika
   04.02.1991Nové obchodné meno:
   LB Technology, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom, zdravotnícko-technického zariadenia, - elektrotechnického meracieho zariadenia - softwaru, - reagencií a materiálov pre zdravotnícke laboratóriá (chemikálie slúžiace na chemické analýzy) , profesionálnych zariadení pre výrobu filmov a videoprodukcie, filmov a filmových materiálov
   . Výrobná činnosť: vlastná výroba hardwaru, kompletácia, zabezpečenie servisu a to včítane softwa ru, ktorý firma bude hotový dovážať
   Sprostredkovateľská činnosť: sprostredkovateľská činnosť v oblasti vyššie uvedených aktivít spoločnosti,ako aj vykonávanie činnosti mimo sféry týchto aktivít, podielanie sa na zakladaní, kúpe, podnikaní iných firiem
   FMZO Praha povolilo rozhodnutím zo dňa 17.12.1990 pod č.j. 13/1590/To/90, reg.č. 108005465 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu: a) sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom organizácie na účet čs. osôb b) vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaných pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v odseku a) rozsahu povolenia c) dovozy vecí pre zabezpečovanie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. d)poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: technicko-poradenskej činnosti, technického servisu, prevádzkovanie konsignačného skladu e)prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Noví spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Erich Lindeck-Pozza - obchodný vedúci Rudolf Kassnergasse 32 Wien Rakúska republika