Utwórz fakturę

DIO OPTICA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIO OPTICA
PIN 00643696
TIN 2020327859
Numer VAT SK2020327859
Data utworzenia 11 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIO OPTICA
Borekova 4
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 109 225 €
Zysk -1 674 €
Dane kontaktowe
E-mail diooptica@gmail.com
witryna internetowa http://www.dio-optica.sk
Telefon(y) +421245258877
Telefon(y) kom. +421903252253
Nr(y) faksu 0245258877
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 470,089
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 411,878
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 411,878
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 63,732
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 347,404
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 742
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,826
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,890
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,890
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,216
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,216
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,720
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,720
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 385
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 385
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 470,089
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -175,005
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -184,991
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -184,991
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,674
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,892
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 193
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 193
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 632,215
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,135
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,135
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 598,638
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 112
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 125
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,205
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,484
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,202
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,202
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 108,518
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 109,225
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,942
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,576
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 323
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 384
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,469
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,010
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,101
D. Usług (účtová grupa 51) 15,983
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,129
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,306
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,020
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,185
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,185
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -244
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,424
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,430
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,000
2. Pozostałe koszty (562A) 1,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 430
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,430
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,674
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,674
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643696 TIN: 2020327859 Numer VAT: SK2020327859
 • Zarejestrowana siedziba: DIO OPTICA, Borekova 4, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 18.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Katarína Kapinajová 10 000 € (100%) Vrakuňská 10971/4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   18.12.2012Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   reklamné a marketingové služby
   masérske služby
   22.06.2010Noví spoločníci:
   Katarína Kapinajová Telocvičná 46 Bratislava 821 05
   Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava Vznik funkcie: 18.06.2010
   21.06.2010Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava
   09.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   27.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   23.11.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   12.05.2000Noví spoločníci:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   11.05.2000Zrušeny spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   07.02.2000Noví spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   06.02.2000Zrušeny spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   18.12.1998Noví spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   23.09.1997Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Kapinaj Telocvičná 46 Bratislava
   18.12.1995Noví spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   23.05.1994Nové sidlo:
   Borekova 4 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   22.05.1994Zrušené sidlo:
   Suľovská 34 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť
   Obchodná činnosť
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Miroslav Kapinaj Telocvičná 46 Bratislava
   22.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičova 62 Bratislava 821 09
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.03.1991Nové obchodné meno:
   DIO OPTICA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Suľovská 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť
   Obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičova 62 Bratislava 821 09
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia