Utwórz fakturę

H A M A K - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H A M A K
PIN 00643742
TIN 2020352499
Numer VAT SK2020352499
Data utworzenia 04 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H A M A K
Roľnícka 116
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 488 072 €
Zysk 17 804 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248230111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 412,784
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 412,784
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 60,829
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 60,829
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 342,075
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 341,482
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 341,482
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 593
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,880
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 82
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,798
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 412,784
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,695
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,987
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,987
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -53,444
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -53,444
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,804
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,479
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 427,479
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 423,255
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423,255
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,724
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,488,102
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,488,072
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,467,212
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,860
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,467,269
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,437
D. Usług (účtová grupa 51) 2,464,807
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,803
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -32
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 149
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10
2. Pozostałe koszty (562A) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 139
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -119
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,684
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,804
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015