Utwórz fakturę

S E A F L Y - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S E A F L Y
PIN 00643777
TIN 2020312657
Numer VAT SK2020312657
Data utworzenia 25 February 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba S E A F L Y
Slovanské nábrežie 15
84110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 186 439 €
Zysk -148 158 €
Dane kontaktowe
E-mail seafly@stonline.sk
Telefon(y) 0263810879
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,291,784
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,787,978
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,045,300
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,921,050
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,109,912
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,180
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,158
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,742,678
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,154,761
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 587,917
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,438,961
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,377,730
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,651,707
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,651,707
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,726,023
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,231
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,002
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,229
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,845
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 64,845
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,291,784
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,360,151
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,171,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,171,194
A.II. Składki (412) 27,704
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 73,324
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 73,324
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -763,913
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 657,998
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,421,911
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,158
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,931,633
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,800
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 436
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 15,364
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 456,833
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 437,502
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 437,502
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,331
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,459,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 183,314
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 186,439
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 714
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 182,600
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 316,634
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 713
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,517
D. Usług (účtová grupa 51) 38,082
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,002
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 135,851
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 135,851
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 48,549
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,920
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -130,195
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 129,002
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,017,214
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,987,402
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29,812
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29,812
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,031,815
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,953,063
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 71,965
2. Pozostałe koszty (562A) 71,965
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,787
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,601
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -144,796
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,362
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,362
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -148,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643777 TIN: 2020312657 Numer VAT: SK2020312657
 • Zarejestrowana siedziba: S E A F L Y, Slovanské nábrežie 15, 84110, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 15.08.2012
  Ing. Alica Dostálová člen Panská 6 Bratislava 811 01 15.08.2012
  Bohuslav Synak člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 15.08.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.08.2012Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 15.08.2012
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 15.08.2012
   Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.08.2012
   13.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Bohuslav Synak - člen Vavilova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   31.10.2007Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Bohuslav Synak - člen Vavilova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Panská 240/6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.10.1996
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina Vznik funkcie: 22.10.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 22.10.1996
   05.11.2005Nové sidlo:
   Slovanské nábrežie 15 Bratislava 841 10
   Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom- obstarávateľské služby
   04.11.2005Zrušené sidlo:
   Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   11.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Panská 240/6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.10.1996
   10.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1996
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1996
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina Vznik funkcie: 22.10.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 22.10.1996
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   12.05.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Dobiášová Sucháčkova 13 Martin
   Ing. Alica Dostalová Panská 6 Bratislava
   František Zvrškovec Vaxholm Västra Granholmen Švédske kráľovstvo
   10.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Andrea Dobiášová Sucháčkova 13 Martin
   Ing. Alica Dostalová Panská 6 Bratislava
   09.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oľga Folbová Nálep-kova 6 Bratislava
   Ing. Pavel Plesník Egre-šova 2 Bratislava
   25.02.1991Nové obchodné meno:
   S E A F L Y a.s.
   Nové sidlo:
   Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/ Poskytovanie služieb v oblasti managementu - školenie managerov doma i v zahraničí, príprava absolventov vysokých škôl ekonomického smeru pre prácu v obchodných spoločnostiach ako členov dozorných rád a revízorov účtov, príprava pracovníkov ekonomického zamerania pre výkon audítorstva v obchodných spoločnostiach na výkon kontroly ročných účtovných uzávierok, prenájom managerskej kapacity
   b/ Pomoc podnikateľom právnej a daňovej oblasti pri zakladaní a fungovaní obchodných spoločností
   c/ Sprostredkovanie oceňovanie majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Oľga Folbová Nálep-kova 6 Bratislava
   Ing. Pavel Plesník Egre-šova 2 Bratislava
   František Zvrškovec Vaxholm Västra Granholmen Švédske kráľovstvo